Veidekke ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling 2019

Veidekke ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling 2019

10.04.2019 - 08:00

Ordinær generalforsamling i Veidekke avholdes onsdag 8. mai 2019 kl. 17.00 på Hotel Continental, Teatersalen, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Innkallingen følger vedlagt og er postlagt til aksjeeierne i dag. Innkalling og vedlegg er også publisert på www.veidekke.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12