Fire av ti skoleelever i tvil om valg av studieretning

Fire av ti skoleelever i tvil om valg av studieretning

20.02.2019 - 15:56

I disse dager skal rundt 60 000 ungdommer velge retning for videregående opplæring. En fersk undersøkelse Opinion har utført for Veidekke avdekker at hele fire av ti elever på videregående skole var i tvil da de i sin tid valgte studieretning.

Landets tiendeklassinger står nå overfor valget mellom yrkesfag eller studiespesialisering. Veidekke håper ungdommene legger egne interesser og motivasjon til grunn for sine valg, og at mange velger bygg- og anleggsteknikk. Bransjen trenger mange flinke folk i årene som kommer.
 

- Med så stor grad av tvil er det naturlig å tenke seg at en god del dessverre velger feil utdanningsløp. Vi håper de som liker praktisk arbeid, vurderer og velger yrkesfag. Vår undersøkelse viser dessuten at de som velger yrkesfag, har en skolehverdag som i større grad passer deres interesser enn de som velger studiespesialisering, forteller konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke.

Behov for fagarbeidere
Veidekke er ikke alene om å ønske at flere velger yrkesfag. Ifølge NHOs kompetanse-barometer 2018 oppgir over 60 prosent av bedriftene at de har behov for flere ansatte med yrkesfaglig utdannelse de neste fem årene, spesielt innenfor teknikk og industriell produksjon, bygg og anlegg samt elektrofag.

- Fjorårets søkertall viser at flere enn på lenge som søker til yrkesfag. Vår under¬søkel¬se viser også at yrkesfagelever er trygge på at de får seg en sikker jobb. Det tror jeg er en viktig årsak til at søkertallene stiger, avslutter Sørlie.

Hentet eksperthjelp for å hjelpe ungdom
Veidekke har i flere år arbeidet for å øke statusen til yrkesfag, med mål om at flere skal søke den retningen. I en kampanje rettet mot ungdom og foreldre har de i år fått med seg arbeids- og organisasjonspsykolog Krister Halck. Han mener de unge ikke bør høre for mye på andre.

- Min erfaring er at de som tar valg basert på hva de selv vil og hva de er motiverte for, er mest fornøyde med valgene sine i ettertid. Det betyr ikke at man skal la være å snakke med foreldre og venner, men at man skal være trygg på seg selv og stole på at man vet selv hva som er best for deg. Og viser det seg at de velger feil, er de likevel en erfaring rikere om de endrer retning, forteller Krister Halck.

Søknadsfristen for videregående opplæring er 1. mars.

For mer informasjon se https://byggfremtiden.no eller kontakt:
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22,
helge.dieset@veidekke.no
Lærlingeansvarlig Robert Lien Myrholt, tlf 93 43 98 63,
robert.myrholt@veidekke.no
Arbeids- og organisasjonspsykolog Krister Halck, tlf 92 42 16 20,
krister@moment.consulting

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er omlag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.