Norges første fossilfrie tunnel- og anleggsarbeid

Norges første fossilfrie tunnel- og anleggsarbeid

23.04.2018 - 11:28

Statnett og Veidekke gjennomfører nå det første fossilfrie tunnel- og anleggsarbeidet i Norge. Alle anleggsmaskiner, lastebiler og biler går på strøm eller fornybar diesel.

For første gang i Norge gjennomføres et fossilfritt anleggsarbeid i Norge. Det skjer i Oslo by der Statnett er i gang med å fornye strømkablene mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner.

– Dette pilotprosjektet er et viktig skritt på veien mot mer klimavennlig anleggsarbeid i våre prosjekter. I fremtiden er målet vårt å elektrifisere så mye vi kan av anleggsarbeidet vårt, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Strømkablene mellom Smestad og Sogn i Oslo er gamle og må fornyes for å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og miljøløsninger. Den nye kablene som legges i en tunnel skal sikre trygg strømforsyning til hovedstaden i fremtiden. Det samme gjelder stasjonene som også skal moderniseres.

– Flere av maskinene som brukes i tunnelarbeidet er elektriske. Personbiltransporten skjer hovedsakelig med elbiler, mens lastebiler og andre maskiner går på fornybar, palmeoljefri og ikke matbasert diesel, sier prosjektleder Hans Herlofsen i Statnett.

Anleggsbransjen står for 570 000 tonn CO2-utslipp i Norge, viser tall fra miljøstiftelsen Zero fra 2015.

– I dette prosjektet kutter vi utslippene med hele 78 prosent. Det utgjør en reduksjon på flere tusen tonn CO2. Slik reduserer vi klimaavtrykket for disse anleggenes levetid. Ved også å gjøre anleggstransporten fossilfri, bidrar vi til at utviklingen av klimanøytralt anleggsarbeid tas ett skritt videre, sier Herlofsen.

Flere elektriske anleggsmaskiner fremover

Veidekke driver allerede flere fossilfrie byggeplasser, og jobber med å redusere CO2-avtrykket fra hele sin virksomhet.

– Vårt mål er en fossilfri maskinpark. Utfordringen i dag er tilgangen på utslippsfrie anleggsmaskiner, men vi følger utviklingen og vil fase inn elektriske anleggsmaskiner så snart det blir teknisk mulig, sier prosjektsjef Stein Håvard Bjøru i Veidekke.

Norge skal redusere sine klimagassutslipp med minst 40 prosent innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Gjennom å styrke strømforsyningen som legger til rette for elektrifiseringen av samfunnet, bidrar Statnett til at disse klimamålene kan realiseres.

Både Statnett og Veidekke er sikre på at det fremover vil komme flere fossilfrie anleggsarbeider.

– Det er viktig både for klimaet og for miljøet, sier konserndirektør Vardheim i Statnett.

Les mer om saken i Dagsavisen: Fossilfri tunnelboring på Sogn.
 

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke , for mer informasjon kontakt:

Kommunikasjons- og samfunnspolitikksjef, Nina Yong Kviberg
tlf 990 37 330
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er nær 32 milliarder kroner, og halvparten av de 8000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.