Block Berge Bygg reduserer bemanningen

Block Berge Bygg reduserer bemanningen

18.10.2017 - 16:00

Veidekkes datterselskap Block Berge Bygg på Klepp reduserer bemanningen med 26 årsverk. – Vi har over tid opplevd et krevende marked, og er derfor nødt til å tilpasse bemanningen til et lavere nivå. Det betyr omstilling og endringer for flere av våre ansatte, men dessverre også nedbemanning, sier konstituert daglig leder Aage Tengs.

- Vi har hatt en lang og grundig prosess sammen med de tillitsvalgte i forkant av tiltakene som nå gjennomføres. Det er ikke hyggelig, hverken for dem det gjelder eller virksomheten, å måtte gå til et slikt skritt. Men vi har vurdert det som helt nødvendig for at vi skal kunne ha en konkurransedyktig virksomhet også inn i fremtiden, sier Tengs.

Markedet innen bygg- og anlegg har de siste årene vært utfordrende på Sør-Vestlandet, og dette har også rammet Block Berge Bygg. Derfor ble det i august offentliggjort at man ville rendyrke betongelementkompetansen i fabrikken og skille ut entreprenørvirksomheten i en egen enhet. I tillegg er det nødvendig å tilpasse driften til markedet og redusere antall ansatte med 26 årsverk. Ingen av de rundt 200 fagarbeiderne/håndverkere i bedriften blir berørt av nedbemanningen. 

- Men heldigvis ser vi også muligheter i markedet fremover. Vi vil etter nedbemanningen fortsatt ha en kompetent organisasjon på nærmere 300 funksjonærer og fagarbeidere. Sammen skal vi alle arbeide hardt og målrettet fremover, og gjennom kontinuerlig videre-utvikling og forbedringsarbeid skal vi kjempe for vår posisjon som en stor totalentreprenør i Rogaland og som en av Norges ledende produsenter av betongelementer og leverandør av prefabkonsepter, avslutter Tengs.

 

For mer informasjon kontakt:

Konstituert daglig leder Aage Tengs i Block Berge Bygg, tlf 99 222 111, aage.tengs@veidekke.no

Regionsdirektør Are Westbye, tlf 90 07 84 33, are.westbye@veidekke.no

Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner, og om lag halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.