Veidekke inngår samarbeid med Miljøstiftelsen ZERO

Veidekke inngår samarbeid med Miljøstiftelsen ZERO

13.06.2017 - 09:59

I november 2015 forpliktet Veidekke til seg å drive virksomheten i samsvar med FNs togradersmål. Som et av flere tiltak inngår Veidekke et strategisk samarbeid med miljøorganisasjonen Zero for å nå selskapets klimaambisjon. I første omgang skal samarbeidet med Zero bidra til å akselerere overgangen til fossilfri maskinpark.

Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig, ideell miljøstiftelse som arbeider med å drive frem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger som gir utslipp.

- Målsettingen med dette strategiske samarbeidet er i første fase å akselerere Veidekkes overgang til en fossilfri maskinpark - med andre ord overgang til elektrisitet, biodrivstoff og hydrogen. Med vårt felles engasjement for en bærekraftig utvikling vil Veidekke gjennom dette partnerskapet stå enda sterkere i vårt bidrag til det grønne skiftet, sier Veidekkes konserndirektør for HR og bærekraft Hege Schøyen Dillner.

Veidekke vil i tillegg få økt kunnskap om ny teknologi og andre nye løsninger som kan omsettes i konkrete klimatiltak for konsernet. Både Veidekke og ZERO vil i tiden fremover ha dialog og dra veksler på hverandres erfaringer faglig og politisk. ZERO vil holde Veidekke oppdatert på utviklingen av relevante politiske virkemidler og løp.

- Der ZERO jobber på et strategisk og politisk plan for å erstatte forurensende teknologi med utslippsfrie alternativer, jobber Veidekke daglig med å utvikle konkrete løsninger for å være best på miljø i praksis. Vi ser frem til et fruktbart samarbeid, sier Hege Schøyen Dillner.

- Vi er veldig stolte av at vi har inngått et samarbeid med Veidekke, som er en framoverlent og miljøengasjert entreprenør og eiendomsutvikler, sier Marius Holm, leder av Miljøstiftelsen ZERO.

- Vi skal blant annet samarbeide om utslippsfrie anleggsmaskiner, hvor Veidekke allerede går foran som et godt eksempel, og på andre områder hvor Veidekke har mulighet til å dra med seg hele bransjen i en mer klimavennlig retning. Vi har stor tro på at denne typen samarbeid vil gi positive ringvirkninger, sier Holm.

Lenke til video finner du her.

Billde til saken finner du nederst på siden. Bildetekst: Veidekkes konserndirektør for HR og bærekraft Hege Schøyen Dillner (t.v.) og leder av Miljøstiftelsen ZERO Marius Holm.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke , for mer informasjon kontakt:
Hege Schøyen Dillner, konserndirektør for HR og bærekraft, tlf. +47 907 35 661, hege.dillner@veidekke.no
Marius Holm, daglig leder i ZERO, tlf. +47 957 21 632, marius.holm@zero.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner (2016), og halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.