Norges største veikontrakt til Veidekke

Norges største veikontrakt til Veidekke

02.07.2015 - 08:00

Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag av Statens vegvesen å bygge den nye veiforbindelsen på E 39 mellom Svegatjørn i Os kommune og Fanavegen i Bergen kommune. Kontraktssummen er på nær 2,3 milliarder kroner ekskl. mva.

Parsellen Veidekke skal bygge er cirka 12,7 kilometer lang. Oppdraget innebærer bygging av to to-løpstunneler (Skogafjellstunnelen på 1,5 kilometer og Lyshorntunnelen på 9,2 kilometer) og to kilometer firefelts hovedvei i dagen. Oppdraget omfatter også bygging av to planfrie kryss, en vanntunnel på 1,7 kilometer, bruer, portaler og støttemurer og et omfattende VA - anlegg.

- Vi er svært godt fornøyd med tilliten Statens vegvesen har vist oss, og at det var vi som vant konkurransen om dette oppdraget. Sammen skal vi gjennomføre prosjektet på best mulig måte, med et sterkt fokus på HMS, ytre miljø og kvalitet, sier prosjektleder Trygve Slåke i Veidekke.

Veidekke fikk den 19. juni tildelingsbrevet fra Statens vegvesen for kontrakten. Klagefristen for tildeling av oppdraget har nå gått ut uten at det er kommet inn klager. På grunn av ferieavvikling hos partene skrives ikke kontakten under før i uke 34.

Byggearbeidene starter opp i oktober 2015 og skal være avsluttet i august 2020. Kontraktssummen inngår i Veidekkes ordrereserve for annet kvartal.


For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Trygve Slåke i Veidekke, tlf 91 80 83 90, trygve.slake@veidekke.no
Fungerende prosjektleder Mads S Eriksen, Statens vegvesen, tlf 48 15 83 06, mads.solberg.eriksen@vegvesen.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12