Nyheter og media

Lars Erik Lund

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnsrelasjoner, Veidekke ASA

Helge Dieset

Kommunikasjonssjef Veidekke Entreprenør AS

Anders Auberg

Fagsjef Kommunikasjon Veidekke Industri AS

Audun Blegen

Forretningsutvikler Veidekke Eiendom Skandinavia