Nyheter og media

Lars Erik Lund

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnsrelasjoner, Veidekke ASA

Helge Dieset

Kommunikasjonssjef Veidekke i Norge