Nyheter og media

Lars Erik Lund

Konserndirektør Kommunikasjon/samfunnsrelasjoner/ bærekraft, Veidekke ASA

Helge Dieset

Pressekontakt/ Kommunikasjonssjef Veidekke Bygg og Veidekke Anlegg

Anders Auberg

Pressekontakt/ Fagsjef Kommunikasjon Veidekke Industri AS

Audun Blegen

Pressekontakt/ Forretningsutvikler Veidekke Eiendom Skandinavia