Miljø og samfunn

Miljø og samfunn

Samfunnsansvar handler om hvordan verdier skapes og hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. Samfunnsansvar og ansvarlighet har preget Veidekke som virksomhet helt siden oppstarten i 1936.

De siste årene har vi jobbet mer systematisk med området samfunnsansvar, og fra 2014 har vi rapportert vårt bærekraftarbeid etter den internasjonale standarden til Global Reporting Initiative (GRI), nivå C.

Lars Erik Lund

Konserndirektør strategi og bærekraft, Veidekke ASA