Ytre miljø - Leverandørinformasjon

Veidekke stiller krav til leverandører om bruk av ProductXChange (elektronisk stoffkartotek), medlemsskap i retursystem godkjent av Miljødirektoratet for emballasje og isolerglassruter.

Sikkerhetsdatablader skal registreres i ProductXChange

Veidekkes leverandører og underentreprenører skal være brukere av ProductXChange, et elektronisk stoffkartotek, og levere sikkerhetsdatablader gjennom systemet. 

Veidekke bruker ProductXChange til å oppfylle lov- og kundekrav, ha kontroll på produkters innhold av miljø- og / eller helseskadelige stoffer, risiko- og substitusjonsvurderinger og organisering av sikkerhetsdatablad.

Brukere får beskjed dersom produkter og kjemikalier inneholder stoffer som kan være miljø- og/ eller helseskadelige i henhold til Veidekkes varslingsfilter. Risiko- og substitusjonsvurderinger skal da gjennomføres i ProductXChange.

Leverandører og underentreprenører skal bidra til Veidekke sitt mål om å redusere bruken av særlig helse- og miljøfarlige materialer og kjemikalier ved å tilby alternative produkter.

Vi fraråder kundene våre å bruke tropisk trevirke.

Ta kontakt med CoBuilder for registering som bruker av ProductXChange. http://productxchange.no/

Leverandører som benytter emballasje i prosjekt skal være medlem i retursystem godkjent av Miljødirektoratet

Veidekke stiller krav om at våre leverandører som benytter emballasje i våre prosjekt skal være medlem i returselskap godkjent av Miljødirektoratet.

Alle virksomheter som bruker emballasje, importerer emballerte varer eller kjøper emballerte varer ut på markedet har et ansvar for at denne emballasjen gjenvinnes. Innsamling og gjenvinning av plast-, treemballasje (fra 1.6.2018) og drikke- og kartongemballasje er i Norge organisert av Grønt Punkt Norge.

Veidekke er kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge som betyr at leverandøren tar ansvar og betaler gjenvinningsvederlag for emballasjen de benytter på våre prosjekt i riktig ledd, og at det bare blir betalt en gang.

Leverandøren avklarer med godkjent retursystem hvilket medlemskap som er aktuelt.

Se Miljødirektoratet om returordninger og Grønt punkt.

Leverandører som importerer >200 isolerglassruter skal fremlegge dokumentasjon på at produsent/importør er medlem retursystem godkjent av Miljødirektoratet, Ruteretur

Leverandører som produserer eller importerer isolerglass, plikter å være deltaker i et retursystem som er godkjent av Miljødirektoratet.

Den som kjøper mer enn 200 isolerglassruter per år, må etterspørre og kunne dokumentere at produsenten er deltaker i et godkjent retursystem for PCB-holdige isolerglassruter. Dette er et krav i avfallsforskriften.

Isolerglass fra 60- og 70 tallet kan inneholde miljøgiften bl a PCB. PCB er en miljøskadelig kjemikalie og Veidekke støtter opp under et retursystem som organiserer innsamling av gamle PCB holdige ruter.

Veidekke er kontrollmedlem i Ruteretur. Vi har forpliktet oss til å bare kjøpe isolerglass fra produsenter og importører som er deltakere i en godkjent returordning. Kontrollmedlemmer skal i etterkant av hvert årsskifte rapportere til Ruteretur hvem de har kjøpt isolerglassruter av.

Les mer om Ruteretur.

Vil du snakke med oss om dette?

Anette Moritz

Miljøleder Veidekke Entreprenør AS

M: +47 958 22 741

anette.moritz@veidekke.no

Vil du snakke med oss om dette?

Hege Hansesveen

Miljøleder Veidekke ASA

T: +47 21 05 75 72

hege.hansesveen@veidekke.no