Kvalitet - Leverandørinformasjon

I Veidekke etterlever vi kvalitetskravene fra lov og forskrift og kundekrav. Vi benytter digitale dokumentasjonsverktøy, BIM-verktøy og jobber etter metodikken Involverende Planlegging - Lean construction (IP).

Involverende planlegging

Involverende planlegging (IP) - lean construction, er en metodikk for å drive framdriftsplanlegging i prosjektbasert produksjon, i samsvar med våre prinsipper for godt forbedringsarbeid. Hovedmålsetningen med IP er å redusere tapt tid og skape flyt i produksjonen. Tilnærmingen til dette er involvering – at alle deltar i planleggingen av egen hverdag.

Les mer om Involverende planlegging her.

Gå til e-læringskurs Involverende planlegging.

Digitalisering av dokumentasjon

Veidekke stiller krav til dokumentasjon, herunder utfylte sjekklister og dokumentasjon på byggevarer og kjemikalier. Denne dokumentasjonen skal primært være digital og vil som hovedregel leveres løpende. I den enkelte kontrakt vil det kunne stilles krav til at bestemte verktøy som Dalux Field, SmartDok og Interaxo benyttes. For dokumentasjon av byggevarer og kjemikalier benyttes ProductXChange.

BIM-verktøy

Veidekke benytter BIM-verktøy (Bygningsinformasjonsmodeller) gjennom alle faser av prosjektet. Det er fokus på at BIM skal støtte prosjektets prosesser ved å være tilpasset prosjektet og være en informasjonsbærer gjennom utviklingen. I tillegg tror vi både vi og bransjen er tjent med at det benyttes åpne BIM-standarder slik som IFC. Dette gjør at ulike leverandører kan benytte det verktøyet de er vant til å bruke så lenge det leverer BIM i det åpne formatet.

Vil du snakke med oss om dette?

Anders Bentzrød

Kvalitetssjef Veidekke Entreprenør

T: +47 21 05 50 00

anders.bentzrod@veidekke.no