HMS - Leverandørinformasjon

Som leverandør til til Veidekke må du forholde deg til krav til sikkerhet, samordning og registrering som følger av informasjonen nedenfor.

Sikkerhetskurs

Veidekke har innført obligatorisk sikkerhetsopplæring (HMS-kurs) for absolutt alle som jobber på våre bygg- og anleggsplasser. Her finner du våre sider om obligatorisk sikkerhetskurs.

HMSREG

Veidekke jobber aktivt for en seriøs bransje med konkurranse på like vilkår og stiller derfor krav til bruk av HMSREG i alle nye prosjekter.

Målsetningen ved HMSREG er at det skal bli enklere å være seriøs. Se faktaark HMSREG her. Sak om HMSREG i byggeindustrien.

Gå til hmsreg.no

Samordning og registrering

For informasjon om HMS-arbeidet i Veidekkes prosjekter der det ikke er UE-kontrakt, brukes skjema Samordning av helse, miljø og sikkerhetsarbeidet.

Alle arbeidstakere som jobber på Veidekkes prosjekter skal registreres. For prosjekter som ikke har tatt HMSREG i bruk benyttes skjema Registrering av personell på prosjekt.

HMS - spesielle kontraktsbestemmelser

Se spesielle kontraktsbestemmelser, punkt 10.1 – 10.15, Helse, miljø og sikkerhet (HMS).

HMS-krav - faktaark

Fall fra relativt lave høyder utgjør en stor andel av ulykkene som går utover våre samarbeidspartnere og egne kolleger. Sikrere produkter og riktig bruk av gardintrapper, stiger, rullestillas og arbeidsbukker vil medføre færre ulykker og ivaretar arbeidshelsen. Les mer om våre HMS-krav til utstyr her. (Under utarbeidelse, nye HMS-krav til utstyr legges ut jevnlig).