Avtaler og kontrakt - Leverandørinformasjon

Under finner du informasjon om innkjøpsbetingelser, kontraktsbestemmelser og krav Veidekke har innført for å styrke arbeidet med seriøsitet i bygg og anleggsbransjen.

Standard innkjøpsbetingelser

Betingelser gjeldende for alle bestillinger og avtaler om leveranse til Veidekke Entreprenør AS med datterselskaper.

Se våre standard innkjøpsbetingelser her.

 

Spesielle kontraktsbestemmelser

Spesielle kontraktsbestemmelser for underentreprisekontrakter basert på NS 8415, NS 8416 og NS 8417 for Veidekke Entreprenør AS og datterselskaper.

Se våre spesielle kontraktsbestemmelser her.
 

Faktaark prekvalifisering

Som et ledd i kampen mot useriøse aktører i bygg- og anleggsmarkedet krever Veidekke Entreprenør at alle underentreprenører som kontraheres skal være prekvalifisert etter egne strenge kriterier.

Les mer i faktaark prekvalifisering her.
 

Faktaark innleie fra bemanningsforetak

Arbeidsmiljølovens regler om fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak ble endret 1.1.19. Endringene er særlig rettet mot bemanningsbransjen og utfordringer knyttet til innleie av arbeidskraft.

Les mer i faktaark innleie fra bemanningsforetak her.

StartBANK

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. StartBANK håndterer Veidekkes prekvalifiseringsløsninger.

Startbank/Achilles
 

Kvalitetssikring av leverandører

Etterlevelse av arbeidsmiljøloven samt ILO-konvensjoner og avtaleforpliktelser - motarbeiding av sosial dumping.

Les mer i faktaark kvalitetssikring av leverandører her.

 

Samarbeidsavtale med Skatteetaten

Som en del av arbeidet mot arbeidsmarkedskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen, har Veidekke Entreprenør inngått en samarbeidsavtale med Skatteetaten som omfatter alle som skal jobbe på våre prosjekter, inkludert underentreprenører (UE) og bemanningsforetak.

Les mer om samarbeidsavtale med Skatteetaten her.
 

Vil du snakke med oss om dette?

Ole Jakob Nes

Innkjøpssjef Veidekke Entreprenør

T: +47 21 05 50 00

ole.jakob.nes@veidekke.no

Vil du snakke med oss om dette?

Joakim Samuelsen

Innkjøpsleder Veidekke Entreprenør

T: +47 21 05 50 00

joakim.samuelsen@veidekke.no