Sikringsteknikk

Sikringsteknikk

Injeksjon, vann- og frostsikring, sprøytebetong, fjellsikring og tunnelsikring er spesialområdene innenfor vår enhet for sikringsteknikk.

Vi opererer en av Norges største flåter av sprøyterigger, og er et kompetansesenter for etterarbeider i tunnel. Avdelingen er en godt etablert aktør innen fjellsikring, og utfører injeksjonsarbeider i fjell og betong/fjell. Sikringsteknikk har særlig kompetanse innenfor følgende fagområder:

Vann- og frostsikring av tunneler og bergrom

 • Montering av vegg- og takelementer i betong
 • Montering av PE skum og membran
 • Armering

Sprøytebetong

 • Fjellsikring underjord og i dagen
 • Brannsikring av PE skum
 • Tørrsprøyting

Injeksjon

 • Tetting av vannlekkasjer i fjell og betong, med kjemikalier eller sement.
 • Montering og injeksjon av slangesystemer
 • Forsegling av riss og hulrom i betong
 • Understøping

Fjellsikring

 • Inspeksjon og spettrensk
 • Sikring og bolting
 • Montering av is- og steinsprangsnett

Tunnelsikring

 • Inspeksjon og spettrensk
 • Profilutvidelse og strossing, driving av nisjer og sjakter
 • Bolting og ettersikring

Industrigulv

 • Legging av polyuretan- og epoksybelegg
 • Legging av Ucrete gulv (polyuretanmørtel)
 • Herdeplastmembraner (hånd appliserbar polyurea)

Sikringsteknikk er en integrert enhet i Distrikt Samferdsel/Region Anlegg, og arbeider både internt i Veidekke og for eksterne kunder.

Vil du snakke med oss om dette?

Tony McCready

Avd. Sikringsteknikk

T: +47 918 37 760

tony.mccready@veidekke.no