Slik jobber vi med miljø:

Slik jobber vi med miljø:

Miljøvennlig bygging og energieffektive bygg er viktig for Veidekke, og vi har kompetansen til å kunne levere bygg innenfor de viktigste miljøkategoriene som f.eks BREEAM, massivtre, passivhusstandard, klasse A-bygg, Nullenergibygg og plussenergihus. Vi har levert en lang rekke miljøbygg og kan hjelpe deg med ditt neste prosjekt.

Nye energikrav, krav til materialvalg og tilgang til infrastruktur skaper endringer. Men også selskaper som oss, driver utviklingen fremover. Har du behov for å vurdere kost/nytte for ulike miljøtiltak, kan vi gi deg våre beste råd på veien – vi besitter kunnskapen og har erfaringen du behøver.

Forpliktelse til FNs togradersmål

Les også mer om vår forpliktelse til togradersmålet.

Utvikling av miljøkompetanse

Vårt interne kompetanseutviklingssenter Veidekkeskolen, holder egne miljøkurs knyttet til energi, fuktproblematikk, avfallsminimering og kjemikaliehåndtering. Entreprenørvirksomhetene i Norge har i samarbeid med Norwegian Green Building Council (NGBC) de to siste årene gjennomført bedriftsinterne kurs, og nå er en stor gruppe personer i Veidekke sertifiserte som BREEAM NOR Akkreditert Profesjonell (AP).

Se eksempler på miljøprosjekter vi har levert:

Betonginnovasjon

Betong er Veidekkes mest brukte byggemateriale, og bruk av betong er en forutsetning for utførelsen av mange bygg- og anleggskonstruksjoner. I arbeidet med å redusere Veidekkes miljøpåvirkning har vi de siste årene jobbet sammen med sement- og betongprodusentene for å utvikle mer miljøvennlige betongsammensetninger som reduserer CO2-utslipp ved produksjon. Vi kaller det lavkarbonbetong, og med noen varianter kan man halvere utslippene. Arbeidet med å videreutvikle lavkarbonbetong fortsetter, samtidig som det også jobbes med å klassifisere lavkarbonbetong. Vi har gode erfaringer med bruk av lavkarbonbetong, og vi vil sammen med våre leverandører fortsette å utvikle disse.

Lavtemperaturasfalt (LTA)

Å produsere asfalt er svært varme- og energikrevende. Med omleggingen til fremtidens lavtemperaturasfalt har Veidekke som mål å redusere energibruken, og dermed CO2-utslippet i produksjonsprosessen, med mellom 30 og 40 %.

Veidekke har i flere år satset på miljøvennlig asfaltproduksjon, og var den første asfalt-produsenten i verden som benyttet skummingsteknologi til produksjon av høykvalitetsasfalt ved lavere temperatur. 11 av våre 28 asfaltfabrikker i Norge er tilrettelagt for produksjon av lavtemperaturasfalt.

Avfallshåndtering

En viktig del av Veidekkes miljøarbeid handler om å håndtere og minimere avfallet som produseres i våre bygg- og anleggsprosjekter. Vår entreprenørvirksomhet kildesorterer mer enn 75 % av avfallet fra bygging, rehabilitering og riving.

Vår miljøambisjon – best på miljø i praksis

Veidekke har en ambisjon om å være en ledende aktør i vår bransje innenfor reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av miljø ved å være best på miljø i praksis. Best på miljø i praksis betyr at Veidekke skal kunne tilby deg som kunde de beste miljøløsningene basert på tilgjengelig kompetanse. Vi skal også kjenne vår miljøbelastning og redusere denne.

Vil du snakke med oss om dette?

Anette Moritz

Miljøleder Veidekke Entreprenør AS

M: +47 958 22 741

anette.moritz@veidekke.no

Vil du snakke med oss om dette?

Hege Hansesveen

Miljøleder Veidekke ASA

T: +47 21 05 75 72

hege.hansesveen@veidekke.no