Slik jobber vi med miljø:

Slik jobber vi med miljø:

Miljøvennlig bygging og energieffektive bygg er viktig for Veidekke, og vi har kompetansen til å kunne levere bygg innenfor de viktigste miljøkategoriene som f.eks BREEAM, massivtre, passivhusstandard, nullenergibygg og plussenergihus. Vi har levert en lang rekke sertifiserte miljøbygg og kan hjelpe deg med ditt neste prosjekt.

Nye energikrav, krav til materialvalg og tilgang til infrastruktur skaper endringer. Men også selskaper som oss, driver utviklingen fremover. Har du behov for å vurdere kost/nytte for ulike miljøtiltak, kan vi gi deg våre beste råd på veien – vi besitter kunnskapen og har erfaringen du behøver.

Klimarapportering

Veidekke har for andre år på rad fått toppkarakteren A for sitt arbeid med klimarapportering. Det er den internasjonale organisasjonen CDP som vurderer hvordan selskaper over hele verden rapporterer om sitt arbeid for å redusere utslipp av klimagasser.

Forpliktelse til FNs togradersmål

Les mer om vår forpliktelse til togradersmålet.

Se eksempler på miljøprosjekter vi har levert:

Massivtre

Å bygge i massivtre er en av de beste og raskeste måtene vi kan redusere et byggs klimagassutslipp på. Bygging, bruk og riving av bygninger står for omtrent 40 % av alle klimagassutslipp globalt. Mer om massivtre her.

Betonginnovasjon

Betong er Veidekkes mest brukte byggemateriale, og bruk av betong er en forutsetning for utførelsen av mange bygg- og anleggskonstruksjoner. I arbeidet med å redusere Veidekkes miljøpåvirkning har vi de siste årene jobbet sammen med sement- og betongprodusentene for å utvikle mer miljøvennlige betongsammensetninger som reduserer CO2-utslipp ved produksjon. Vi kaller det lavkarbonbetong, og med noen varianter kan man halvere utslippene. Arbeidet med å videreutvikle lavkarbonbetong fortsetter, samtidig som det også jobbes med å klassifisere lavkarbonbetong. Vi har gode erfaringer med bruk av lavkarbonbetong, og vi vil sammen med våre leverandører fortsette å utvikle disse.

Fossilfri byggeplass

Veidekkes byggevirksomhet i Oslo innfører nå fossilfrie byggeplasser på alle nye prosjekter. Dette reduserer utslippene av klimagasser med 74 %, og utgjør et viktig skritt i retning av helt utslippsfrie byggeplasser. Endringen innebærer blant annet en overgang fra fossilt til fornybart drivstoff.
Fossilfrie byggeplasser på alle nye prosjekter i Bygg Oslo.

Statnett og Veidekke gjennomfører det første fossilfrie tunnel- og anleggsarbeidet i Norge. Alle anleggsmaskiner, lastebiler og biler går på strøm eller fornybar diesel og i prosjektet kuttes utslippene med hele 78 prosent. Det utgjør en reduksjon på flere tusen tonn CO2.
Mer om Sogn-Smestad og fossilfri byggeplass her.

Miljøasfalt

Norges første miljøasfalt som reduserer CO2-utslippene betrakelig.

Positive miljøeffekter

  • Opp mot 40 % total reduksjon i CO2-utslipp for produksjon og utlegging av asfalt
  • Opp mot 95 % reduksjon i CO2-avtrykk for råvarene iasfaltmassen
  • Den nøyaktige miljøeffekten avhenger av bindemiddeltype, bindemiddelinnhold og asfaltkvalitet

Les mer om vår miljøasfalt her.

Lavtemperaturasfalt (LTA)

Å produsere asfalt er svært varme- og energikrevende. Med omleggingen til fremtidens lavtemperaturasfalt har Veidekke som mål å redusere energibruken, og dermed CO2-utslippet i produksjonsprosessen, med mellom 30 og 40 %.

Veidekke har i flere år satset på miljøvennlig asfaltproduksjon, og var den første asfalt-produsenten i verden som benyttet skummingsteknologi til produksjon av høykvalitetsasfalt ved lavere temperatur. 25 av våre 27 asfaltfabrikker i Norge er tilrettelagt for produksjon av lavtemperaturasfalt.

Avfallshåndtering

En viktig del av Veidekkes miljøarbeid handler om å håndtere og minimere avfallet som produseres i våre bygg- og anleggsprosjekter. Vår entreprenørvirksomhet kildesorterer mer enn 75 % av avfallet fra bygging, rehabilitering og riving.

Utvikling av miljøkompetanse

Vårt interne kompetanseutviklingssenter Veidekkeskolen, holder egne miljøkurs knyttet til energi, fuktproblematikk, avfallsminimering og kjemikaliehåndtering. Entreprenørvirksomhetene i Norge har i samarbeid med Norwegian Green Building Council (NGBC) de to siste årene gjennomført bedriftsinterne kurs, og nå er en stor gruppe personer i Veidekke sertifiserte som BREEAM NOR Akkreditert Profesjonell (AP).

Vår miljøambisjon – best på miljø i praksis

Veidekke har en ambisjon om å være en ledende aktør i vår bransje innenfor reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av miljø ved å være best på miljø i praksis. Best på miljø i praksis betyr at Veidekke skal kunne tilby deg som kunde de beste miljøløsningene basert på tilgjengelig kompetanse. Vi skal også kjenne vår miljøbelastning og redusere denne.

Vil du snakke med oss om dette?

Lars Evensen Paulsrud

Miljøsjef Veidekke Norge

M: +47 977 47 426

lars.evensen.paulsrud@veidekke.no

Vil du snakke med oss om dette?

Hege Hansesveen

Miljøleder Veidekke ASA

T: +47 21 05 75 72

hege.hansesveen@veidekke.no