Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsledelse

Veidekke har et aktivt nettverk i prosjekteringsledelse som jobber med utvikling av prosesser og metoder.

Faget inkluderer BIM og teorier fra kjente forskningsmiljøer, som Lean Construction og Center for Integrated Facility Engineering. Involvering er sentralt, og Involverende planlegging i prosjektering (IPP) er metoden for å styre fremdriften i prosjekteringsprosessen. Metodene sikrer et godt samarbeid  i prosjekteringsgruppen på tvers av fagmiljøer og involverte parter i prosjekt.

Vil du snakke med oss om dette?

Odd Halvorsrud

Avdelingsleder Prosjekteringsledelse

T: +47 21 05 50 00

odd.halvorsrud@veidekke.no

Vil du snakke med oss om dette?

Vegard Knotten

Fagansvarlig prosjekteringsledelse og BIM

T: +47 73 82 35 00

vegard.knotten@veidekke.no