Prosjektutvikling

Prosjektutvikling

Veidekke har spisskompetanse innenfor prosjektutvikling – en dokumentert evne til finne gode løsninger på utviklingsoppgavene i samspill med kunder og andre parter.

Prosjektutvikling er et samspill mellom kunde, rådgivere og entreprenør. Vi kommer sammen fram til det best mulige prosjektforslaget ut fra behov, ressurser og rammebetingelser.

Tilby deg som kunde det optimale produktet

Basiskompetansen hos en entreprenør er tradisjonelt knyttet til bygningsteknikk, planlegging, produksjon og prosjektledelse. Prosjektutvikling handler i stor grad om å krysse den tradisjonelle entreprenørkompetansen med kundens behov. Spisskompetanse på dette feltet dreier seg om å tilby kunden det optimale produktet innenfor gitte rammer.

Hovedprinspippene for byggets funksjon og utforming

I prosjektutviklingen fastlegger vi hovedprinsippene for byggets funksjon og utforming. Dette gjør vi med bakgrunn i de mulighetene som finnes i forhold til reguleringsplan, kommuneplan og fremtidige kommunale planer. Faktorer som grunnforhold, beliggenhet, naboer, sol, støy og marked vurderes. Kundens muligheter til fortjeneste sammen med ønsker og behov er styrende.

Kriterier for god prosjektutvikling

Dette er noen av kriteriene for god prosjektutvikling:

  • Forstå behovene hos kunden og kundens kunder.
  • Sette sammen gode og komplementære team.
  • Sette klare mål og lede teamet mot disse.

Vil du snakke med oss om dette?

Hans Olav Sørlie

Konserndirektør, Bygg Norge

T: +47 917 44 923