Konstruksjon

Konstruksjon

Veidekkes kompetanseavdeling V-teknikk, arbeider tett med prosjekter og tilbudsteam for å finne sikre, kostnadseffektive og bærekraftige løsninger. Når standardløsninger ikke er hensiktsmessige, konstruerer vi forskaling og midlertidige konstruksjoner, skreddersydd for den enkelte oppgaven.

Vi arbeider med:

  • Kontrahering av forskalingsleverandører
  • okumentasjon som beregninger, 3D-modeller, tegninger og brukerveiledninger
  • Prosjektering av spesialløsninger
  • Valg og planlegging av byggemetode
  • Planlegging av kraning og løfteoperasjoner
  • Stabilitetsberegninger av konstruksjoner i midlertidig tilstand
  • Beskrivelse av utførelse og prosatekst til anbud og tilbud
  • Vurdering av bærekraft og miljøbelastning av konstruksjoner

Vil du snakke med oss om dette?

Broska Karim

Leder V-teknikk

M: +47 412 91 956

broska.karim@veidekke.no