Konstruksjon

Konstruksjon

Armering, forskaling og hjelpekonstruksjoner er et kompetansefelt med en egen avdeling i Veidekke.

I tilfeller hvor standardkonstruksjoner ikke er hensiktsmessig ute på prosjekt konstrueres spesialtilpassede løsninger spesielt for hvert enkelt prosjekt.

Avdelingen jobber tett med prosjektene for å finne den mest optimale løsningen og har spesialkompetanse på blant annet konstruksjonsteknikk, dimensjonering, rådgivning og armeringslogistikk.