Konstruksjon

Konstruksjon

Armering, forskaling og hjelpekonstruksjoner er et kompetansefelt med en egen avdeling i Veidekke.

I tilfeller hvor standardkonstruksjoner ikke er hensiktsmessig ute på prosjekt konstrueres spesialtilpassede løsninger spesielt for hvert enkelt prosjekt.

Avdelingen jobber tett med prosjektene for å finne den mest optimale løsningen og har spesialkompetanse på blant annet konstruksjonsteknikk, dimensjonering, rådgivning og armeringslogistikk.

Vil du snakke med oss om dette?

Broska Mohammed

Avdelingsleder Konstruksjon

M: +47 412 91 956

broska.mohammed@veidekke.no

Vil du snakke med oss om dette?

Jan-Atle Tislevoll

Avdelingsleder Konstruksjon

M: +47 932 88 018

jan-atle.tislevoll@veidekke.no