Betong

Betong

Veidekkes kompetanseavdeling V-teknikk, arbeider tett med prosjekter og tilbudsteam for å oppnå kostnadsbesparelser og god kvalitet. Avdelingen arbeider med å redusere klimagassutslipp og sikre at ny teknologi blir brukt riktig i betongarbeidene.

V-teknikk har flere betongteknologer med bred erfaring og kunnskap om:
 • vinter-/sommerstøp
 • gulvstøp
 • bruk av selvkomprimerende betong (SKB)
 • høye konstruksjoner
 • massive konstruksjoner
 • lavkarbonbetong
 • lavvarmebetong
 • herdeteknologi
 • vanntette betongkonstruksjoner
 • overflatebehandling
 • estetisk betong
 • støp av garasje- og kjellere
 • glidestøp
 • undervannsstøp
 • spenningsanalyse og rissvurdering
 • standarder og regelverk

Betongteknologiavdelingen har kunnskap om relevante standarder, regelverk og bransjepublikasjoner. Avdelingen kan bidra til å øke kompetansen til fagarbeidere og ingeniører gjennom kurs og foredrag.

Vil du snakke med oss om dette?

Andreas Sjaastad

Betongteknolog

M: +47 405 29 529

andreas.sjaastad@veidekke.no

Vil du snakke med oss om dette?

Broska Karim

Leder V-teknikk

M: +47 412 91 956

broska.karim@veidekke.no