Geodesi

Geodesi

Geodesi er en avdeling som sitter på det overordnede fagansvaret for alle stikningsingeniører i Veidekke, med bred erfaring og kompetanse innenfor faget stikning og oppmåling.

Avdelingen jobber tett med prosjektene og leverer i tillegg tjenester som for eksempel anbudsbistand, alle typer oppmålingstjenester, terrengmodellering, avregning, skanning, fotogrammetri/flyfoto, prosjektering samt service på instrumenter

Vil du snakke med oss om dette?

Hallvard Holth

Avdelingsleder Geodesi

T: +47 21 05 74 31

hallvard.holth@veidekke.no