Geoteknikk, grunn og fundamentering

Geoteknikk, grunn og fundamentering

V-teknikk, arbeider tett med prosjekter og tilbudsteam for å finne sikre, kostnadseffektive og bærekraftige løsninger. Våre geoteknikere har spesialkompetanse innen grunnforhold, grunnforsterkning, geomiljø, fundamentering, refundamentering, dype byggegroper, støttekonstruksjoner, havner, stabilitet, skredrisiko, bygningsskader, anleggsteknikk, prosjektering, standarder og regelverk.

Hva skal til for å lykkes med arbeider i grunnen?

  • Oversikt over grunnforholdene og kompetanse på hvordan grunnen kan brukes ved bygging.
  • Tidlig involvering av geotekniker med hensyn til grunn og mulige løsninger.
  • God teoretisk- og praktisk kompetanse på fundamenteringsmetoder, grunnforsterkning, byggegroper, skadeforebygging, risikovurderinger og anleggsteknikk.
  • Kompetanse på regelverk for prosjektering og bygging.
  • Godt samspill med alle aktørene i prosjektet fra prosjektering til utførelse der tverrfaglig samarbeid vektlegges.

Vil du snakke med oss om dette?

Astri Eggen

Senioringeniør geoteknikk

M: +47 924 10 601

astri.eggen@veidekke.no

Vil du snakke med oss om dette?

Broska Karim

Leder V-teknikk

M: +47 412 91 956

broska.karim@veidekke.no