Massivtre

Massivtre

Å bygge i massivtre er en av de beste og raskeste måtene vi kan redusere et byggs klimagassutslipp på. Bygging, bruk og riving av bygninger står for omtrent 40 % av alle klimagassutslipp globalt.

I Veidekke har vi forpliktet oss til å jobbe i samsvar med FNs togradersmål, og har derfor som mål å redusere våre klimagassutslipp med minst 40 % innen 2030. Vi sitter allerede klar med mange av løsningene for å nå  denne målsettingen.

Fordeler ved å bygge i tre

  • Karbonavtrykket av materialbruk halveres sammenlignet med  bæresystemer i stål og betong
  • Prefabrikasjon med forberedelse til tekniske innstallasjoner gir effektiv produksjon og kort byggetid
  • Et lett bygg som også gir enklere fundamentering
  • Fabrikkproduksjon direkte fra BIM-modellen gir stor nøyaktighet  og få byggeplassavvik
  • Et godt arbeidsmiljø på byggeplassen med mindre støy og støv
  • Miljøeffekten skapes allerede ved bygging og er ikke avhengig av brukerens adferd

Hva skal til for å lykkes?

Massivtre kan ha kostnadsutfordringer. Prosjektet må derfor planlegges og prosjekteres for bruk av massivtre fra begynnelsen. Dette betinger tidlig involvering mellom kunde, entreprenør og leverandør av massivtre.

 

Klimagassutslippet til en boligblokk sett over et livsløp på 60 år

Klimagassutslippet til en boligblokk sett over et livsløp på 60 år.

Mer om massivtre:

Hel ved på Moholt 50|50, massivtreprosjekt

Massive ambisjoner på Lilleby

 

Vil du snakke med oss om dette?

Sigbjørn Faanes

Prosjektutvikler/Prosjekteringsleder

M: +47 977 18 941

sigbjorn.faanes@veidekke.no

Vil du snakke med oss om dette?

Per-Inge Heen

Leder Prosjektutvikling, Kalkyle og Usikkerhetsstyring

M: +47 901 51 291

per-inge.heen@veidekke.no