Kompetansesenteret Veidekke Infrastruktur

Kompetansesenteret Veidekke Infrastruktur

Teknologisenter for asfalt, pukk og grus, veivedlikehold og veibygging.


Veidekke Infrastruktur er en av landets største produsenter av asfalt, pukk og grus samt leverandør av veivedlikeholdstjenester. Vi stiller store krav til kvalitet og oppfølging av produktene vi leverer. Vår omfattende aktivitet gjorde at et samlet Kompetansesenter for fagområdene i Veidekke ble etablert i 2011.

Asfalt består av naturmaterialer og kan gjenbrukes 100%. Vår satsing på produksjon av miljøasfalt, lavtemperaturasfalt, LPG-fyring av fabrikkene og produksjon med gjenbruk reduserer CO-utslippet og gir et godt arbeidsmiljø.

Kompetansesenteret Veidekke Infrastruktur

Kompetansesenteret er organisert under teknisk stab i Veidekke Infrastruktur og er lokalisert i Trondheim. I senteret er det et velutstyrt laboratorium for testing av bindemidler, steinmaterialer og asfaltmaterialer. Sentrale oppgaver for Kompetansesenteret er driftsrelaterte problemstillinger, opplæring, gjennomføring av forsknings- og utviklingsprosjekter, dokumentering av materialegenskaper samt utføring av rutinemessige undersøkelser. Kompetansesenteret gjennomfører driftskontroll for asfaltfabrikken i Sjøla og for alle Veidekke Industris bitumendepoter.

Temasak: Kompetansesenteret i Trondheim

Marked og kunder

Kompetansesenteret blir i hovedsak benyttet som en intern ressurs i Veidekke Industri men tar også på seg eksterne oppdrag innen alle fagområder. Vi benytter personale med ekspertise på de ulike fagområdene. Ta kontakt for et tilbud!

Fagområder

 • Asfalt
 • Pukk og grus
 • Veivedlikehold
 • Veibygging

Spisskompetanse

 • Asfaltfabrikker
 • Asfaltkjernedammer
 • Asfaltmateriale
 • Bindemidler og tilsetningsstoff
 • Bitumendepoter
 • Flyplasser
 • Dimensjonering og forsterkning
 • Kald teknikk
 • Maskiner
 • Produksjon og utførelse
 • Steinmaterialer
 • Feltundersøkelser
 • Miljø
 • Laboratoriedrift
 • Kompetanseheving og opplæring

 

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Kompetansesenteret Veidekke Infrastruktur

Sluppenvegen 19, 7037 Trondheim

T: +47 40 00 10 13

bjorn.ove.lerfald@veidekke.no