Bedriftshelsetjenesten

Veidekkes bedriftshelsetjeneste jobber for at alle ansatte skal beholde en god fysisk og psykisk helse og står sentralt i tilretteleggingen for trivsel og godt arbeidsmiljø i Veidekke.

Mål for bedriftshelsetjenesten

 • Flere gode arbeidsår for alle
 • Bedre helse gjennom godt arbeidsmiljø
 • Forebygge utstøting fra arbeidslivet

Hva vi jobber med innad i Veidekke

 • Bistå med å kartlegge arbeidsmiljøet og foreta risikovurderinger
 • Forebygging av muskel-/skjelettplager som skyldes arbeidsmiljøet
 • Målrettede arbeidshelseundersøkelser
 • Yrkeshygieniske målinger og rådgivning (støy, støv, gass, vibrasjoner)
 • Bistå ved oppfølging av fravær
 • AKAN: Bistå ved oppfølging av arbeidstakere med rusproblemer og spilleavhengighet
 • Beredskapsøvelser
 • Omsorg/debriefing ved ulykker, alvorlige hendelser og dødsfall
 • Bistand ved konflikter, mobbing og trakassering
 • Konsultasjoner om arbeidsrelaterte forhold
 • Undervisning/kurs:
  - Førstehjelp
  - HMS 40 timer
  - Konflikthåndtering
  - Fraværsoppfølging
  - AKAN
  - Ergonomi

Rusmiddel- og spilleaktivitetspolitikk i Veidekke

Veidekke har en politikk for rusmiddel- og spilleaktivitet som en del av sitt AKAN-arbeid og forebyggende HMS-arbeid, som gjelder for alle i selskapet.

 

Vil du snakke med oss om dette?

Kjell Aage Sørensen

Bedriftslege , Skøyen

T: +47 21 05 50 00

kjell.sorensen@veidekke.no