Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS)

Vår visjon er et skadefritt Veidekke. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for oss kommer hele hjem til sine kjære hver dag, og kommer på jobb neste dag. I Veidekke er derfor våre HMS-mål likestilt med de økonomiske målene.

Vår første prioritet er 0 alvorlige skader og andre prioritet er 20 % årlig reduksjon i antall skader. I tillegg er ambisjonen et arbeidsmiljø som gir flere gode arbeidsår for alle. 

Sikkerhetskurs

Hos oss står vår HMS-opplæring sentralt. Alle som jobber i eller for Veidekke, skal ha gjennomgått og bestått vårt interaktive sikkerhetskurs. Her finner du våre sider om obligatorisk sikkerhetskurs. I tillegg til dette, tilbyr Veidekke sine ansatte en rekke kurs gjennom bedriftsintern opplæring.

Personlig verneutstyr

For å redusere konsekvensen hvis ulykken ført skjer, stiller vi strenge krav til personlig verneutstyr. I Veidekkes entreprenørvirksomhet er det krav til bruk av synlighetstøy, hjelm med hørselvern, beskyttelsesbriller, kuttsikre hansker og vernesko. Enkelte arbeidsoperasjoner krever verneutstyr utover dette. I industrivirksomheten er det krav om synlighetstøy, hørselvern og vernesko. I tillegg er det krav til hjelm der det er vurdert og funnet nødvendig. 

Involverende Planlegging

Involverende planlegging er en metodikk for å drive fremdriftsplanlegging. Hovedmålet er å redusere tapt tid, redusere risiko og skape flyt i produksjonen. På denne måten kobles framdriftsplanlegging med systematisk risikovurdering fra start til slutt i prosjektet. Arbeidsmodellen øker sannsynligheten for å kunne eliminere farlige situasjoner i planleggingsfasen. Les mer om Involverende planlegging her.

Skandinavisk HMS-pris og HMS-uke

Som ledd i konsernets systematiske arbeid med en sikrere arbeidsplass, arrangeres det hvert år egen skandinavisk HMS-dag. Målet med dagen er å få satt søkelyset på aktuelle utfordringer, og at ledelsen får anledning til å kommunisere hvilke prioriteringer som gjelder. Arrangementet holdes etter tur i Norge, Sverige og Danmark. I løpet av dagen deles det også ut en egen HMS-pris til en enhet i konsernet som har utmerket seg ved spesielt godt arbeid.

Les mer om helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i
Veidekkes samfunnsansvarsrapport 2019.

SfS BA

Veidekke er med i SfS BA - et samarbeid der alle kan delta for å skape en skadefri bygge- og anleggsnæring.

Samarbeidet har sitt utspring fra bransjeinitiativet Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring (HMS-charteret).
Les mer om SfS BA her.

Bedriftshelsetjenesten

Veidekkes bedriftshelsetjeneste jobber for at alle ansatte skal beholde en god fysisk og psykisk helse og står sentralt i tilretteleggingen for trivsel og godt arbeidsmiljø i Veidekke.

Film fra HMS-uka i Veidekke 2018
Film fra HMS-uka i Veidekke 2018
Film fra HMS-uka i Veidekke 2017
Film fra HMS-uka i Veidekke 2017
Film fra HMS-uka i Veidekke 2016
Film fra HMS-uka i Veidekke 2016
Film fra HMS-uka i Veidekke 2015
Film fra HMS-uka i Veidekke 2015
Film fra HMS-uka i Veidekke 2014
Film fra HMS-uka i Veidekke 2014
Film fra HMS-uka i Veidekke 2013
Film fra HMS-uka i Veidekke 2013
Film fra HMS-uka i Veidekke 2012
Film fra HMS-uka i Veidekke 2012
Film fra HMS-uka i Veidekke 2011
Film fra HMS-uka i Veidekke 2011

Vil du snakke med oss om dette?

Lars Erik Bartnes

HMS-direktør Veidekke ASA

T: +47 21 05 50 00 M: +47 958 92 436

lars.bartnes@veidekke.no