Fakturainformasjon

Veidekkes virksomhet i Norge kan motta fakturaer på elektronisk format (EHF eller E2B).

Telefon til regnskap i Veidekke er via vårt sentralbord: +47 21 05 50 00.

 

Følgende regler for merking gjelder selskapene:

Selskapsnavn

Org. nummer

Veidekke ASA (konsernadmin)

917 103 801

Veidekke Entreprenør AS

984 024 290

Grande Entreprenør A/S

912 051 625

Seby AS

948 829 703

Veidekke Logistikkbygg AS

971 203 587

Valdresbygg AS

955 040 163

Skuledrift AS

991 131 825

Rudsflata 11 AS

986 483 829

JV Veidec ANS

915 541 488

Øst AS

991 421 734

Øst Boligprosjekter AS

998 125 529

 

 

Veidekke Industri AS (mer info her)

913 536 770

           

For å sikre en rask og riktig behandling av fakturaer, er det viktig at det alltid er påført vårt prosjektnummer. Fakturaer uten prosjektnummer kan ikke behandles av oss, og vil bli returnert. Vi forbeholder oss retten til å returnere alle fakturaer som ikke oppfyller våre krav og betaler ikke kostnader ved eventuell forsinket betaling i slike tilfeller.

 

En faktura til ett av disse selskapene, kan fremsendes på tre mulige måter:

Fremsendelse av elektronisk faktura

Veidekke tilbyr også muligheten for å motta fakturaer elektronisk, enten i EHF eller E2B format.

Under er en kort beskrivelse av hvor prosjektnummeret må plasseres i overføringsfilen:

E2B - http://www.e2b.no

Prosjektnummer skal legges i: <InvoiceReferences><BuyersProjectCode>

EHF - http://anskaffelser.no/e-handel/artikler/elektronisk-handelsformat-ehf

Prosjektnummer skal legges i ett av følgende felter:

A. <AccountingCost>

B. <OrderRefrence><ID>

C. <AccountingCustomerParty><Party><Contact><ID>

D. <InvoiceReferences><BuyersProjectCode>

Fakturabilde skal alltid følge med. Det støttes både *.pdf og *.tiff-vedlegg. Filnavn-prefiksene må være like (eks faktura123.xml og faktura123.pdf). Det foretrekkes at filene ikke er zippet.

 

Fremsendelse av faktura pr. e-post

Fremsendelse av fakturaer pr. e-post skal skje til e-postadressen: faktura.entreprenor@veidekke.no

Fakturaen skal være som vedlegg til e-posten i PDF- eller TIF-format. Der må kun være en faktura pr. e-post og fakturanummer bør stå i emnefeltet. Eventuelle bilag skal inkluderes i PDF -filen og kan være maks 2 Mb.

Fremsendelse av faktura pr. post

Veidekke Entreprenør ønsker ikke å motta faktura/kreditnota på papir fra våre norske leverandører. Faktura fra utenlandske firmaer kan sendes direkte til vårt skanningssenter, som er i Sverige

NB! Denne adressen kan kun benyttes til faktura/ kreditnota, all annen korrespondanse skal sendes direkte til selskapenes postadresser.

«Selskapsnavn»

«Organisasjonsnr»

FE 3613

SE 838 81 FRÖSÖN

SVERIGE


Merk at all annen korrespondanse skal sendes direkte til selskapenes postadresser.

Veidekke Industri AS

Veidekke Industri AS ønsker at alle fakturaer fra leverandører sendes i EHF-format. EHF (Elektronisk Handelsformat) er statens standardformat for elektronisk fakturering. For deg som leverandør betyr dette at du må benytte et fakturasystem som har støtte for EHF-formatet.

Veidekke Industri AS finnes i ELMA-registeret.

Merk: Veidekke Industri AS ønsker ikke å motta fakturaer/kreditnotaer på papir- eller PDF- format fra norske leverandører.

Mer informasjon om EHF her.

Fakturaadresse for elektronisk faktura (EHF)

Faktura skal stiles til Veidekke Industri AS og sendes til:

EHF: 0192:913536770 (0192 er landkode Norge og kun til bruk fra utlandet).

Anleggsnummer, prosjektnummer eller innkjøpsnummer (PO-nummer) skal merkes i «Deres referanse» i EHF-filen.

Det er obligatorisk å legge ved fakturabilde (PDF- format f.eks.).

 

Hva gjør jeg dersom systemet mitt ikke støtter EHF?

Dersom du ikke har et fakturasystem som støtter EHF-standarden, finnes det ulike webfakturaportaler som leverer løsninger der du kan sende slike fakturaer fra. En oversikt over fakturaportaler som kan levere EHF finnes på anskaffelser.no

 

Veidekke Industri AS

c/o Fakturamottak

Postboks 2760

7439 Trondheim

Spørsmål angående fakturering sendes til: leverandor.industri@veidekke.no