Fakta om Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten.


Halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, omsetningen er om lag 39 milliarder (2019), og selskapet har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Veidekke ASA har hovedkontor i Oslo og består av fire virksomhetsområder: Bygg, Anlegg, Industri og Eiendom.
Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten.

Involvering gjennom tett samarbeid med kunder og leverandører optimaliserer prosjektgjennomføringen vår. God lokalmarkedskunnskap og evne til å dra veksler på konsernets samlede ressurser og kompetanse gjør oss i stand til å finne de beste løsningene for alle involverte parter. Resultatet er effektiv drift og økt verdiskaping.

 

Veidekke Bygg driver landsdekkende byggevirksomhet for private og offentlige kunder. Virksomheten bygger boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg. Årlig omsetning er NOK 14,4 milliarder (2019) og virksomheten har ca. 3 150 ansatte, hvorav 1 900 fagarbeidere og 1 250 funksjonærer. Mer om vår byggvirksomhet.

Veidekke Anlegg driver landsdekkende anleggsvirksomhet med prosjekter innenfor vei, bane, kraftanlegg, industrianlegg og flyplasser for private og offentlige kunder. Årlig omsetning er på NOK 4,6 milliarder (2019), og virksomheten har ca. 1 300 ansatte, hvorav 750 fagarbeidere og 550 funksjonærer. Mer om vår anleggsvirksomhet.

Veidekke Industri er Norges største asfaltentreprenør og Norges nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Veidekke Industri AS har ca. 1 100 ansatte og omsetter for NOK 5,2 milliarder (2019). Mer om vår industrivirksomhet.

Veidekke Eiendom kjøper tomter og eiendommer og utvikler disse til boliger og næringsprosjekter. Prosjektene utvikles i egenregi eller i partnerskap med andre eiendomsutviklere. Eiendomsvirksomheten er hovedsakelig konsentrert i og rundt de største byene i Norge. Veidekke Eiendom AS har 67 ansatte i Norge og omsetter for 1,1 milliarder (2019). Mer om vår eiendomsvirksomhet.
 

Fakta og relevant innhold


- Investor

- Veidekke i korte trekk (PDF)

- Veidekke in brief (PDF)

- Organisasjonskart Veidekke ASA (PDF)

- Veidekkes logo

- Pressebilder og pressekontakter

- Sosiale medier

- Aksjekurs VEI

- Års- og samfunnsansvarsrapporter

- Konsernledelse og styre

- Største eiere

- Vår historie

- Verdigrunnlag

- Etiske retningslinjer

- Retningslinjer for redelig og rettmessig markedsadferd

- Varsling av kritikkverdige forhold

Veidekke - sett fra luften
Veidekke - sett fra luften
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden
Kvalitet for oss og våre kunder
Kvalitet for oss og våre kunder