Fakta om Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten.


Halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, omsetningen er om lag 36 milliarder (2018), og selskapet har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Veidekke ASA har hovedkontor i Oslo og består av tre virksomhetsområder: Entreprenør, Eiendom og Industri.
Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten.

Involvering gjennom tett samarbeid med kunder og leverandører optimaliserer prosjektgjennomføringen vår. God lokalmarkedskunnskap og evne til å dra veksler på konsernets samlede ressurser og kompetanse gjør oss i stand til å finne de beste løsningene for alle involverte parter. Resultatet er effektiv drift og økt verdiskaping.

 

- Investor

- Veidekke i korte trekk (PDF)

- Veidekke in brief (PDF)

- Veidekkes logo

- Sosiale medier

- Aksjekurs VEI

- Års- og samfunnsansvarsrapporter

- Konsernledelse og styre

- Største eiere

- Organisasjonskart Veidekke ASA (PDF)

- Vår historie

- Verdigrunnlag

- Etiske retningslinjer

- Retningslinjer for redelig og rettmessig markedsadferd

- Varsling av kritikkverdige forhold

Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden
Kvalitet for oss og våre kunder
Kvalitet for oss og våre kunder