Veidekkes håndtering av korona-pandemien

Veidekkes håndtering av korona-pandemien

15.03.2020 - 21:17

Verden og Skandinavia er i en uoversiktlig, usikker og alvorlig situasjon. Så også i Veidekke og i alle andre selskaper. Korona-pandemien setter samfunnet på en alvorlig prøve, og for mange selskaper kan det handle om fremtiden.

Vi har siden utbruddet startet i Kina og etter hvert fikk fotfeste i Italia, fulgt situasjonen tett og har iverksatt tiltak fortløpende i tråd med råd og restriksjoner fra helsemyndighetene. Vi vet ikke hvordan dette kommer til å utvikle seg, men vi vet at vi, og alle andre selskap som kan, er avhengige av å holde mest mulig aktivitet i gang, selvsagt med liv og helse som førsteprioritet. Ved å holde aktiviteten oppe bidrar vi også til å holde samfunnet oppe.

Jimmy Bengtsson, konsernsjef

Jimmy Bengtsson, konsernsjef

Mange har sitt levebrød i Veidekke, og vårt enorme nettverk av leverandører er helt avhengige av at vi fortsetter produksjonen. Bygg- og anleggsbransjen er en av de største fastlandsbransjene i skandinavia, og det er samfunnsøkonomisk avgjørende at vi ikke stopper opp. Like fullt er mange avhengige av tjenestene vi leverer – fra boligkjøpere til transportsektoren – og vi gjør det vi kan for at kundene våre skal få de tjenestene landet trenger for å fungere.

For Veidekkes del handler det nå om to viktige prioriteringer: Vi gjør selvfølgelig alt vi kan for å begrense spredningen av korona-viruset – og har satt i verk kraftige tiltak på alle våre anlegg og kontorer for å redusere risiko for våre kunder, våre ansatte og våre leverandører. Dernest dreier alt seg om å prioritere opprettholdelsen av produksjon og drift i alle våre prosjekt og anlegg for å holde virksomheten og ikke minst en av landets viktigste næringer i gang.

Myndighetene i Norge, Danmark og Sverige gjør nødvendige og riktige tiltak for å begrense smitte. Vi følger alle råd og restriksjoner, og prioriterer smittevern og helsen til våre egne ansatte, til våre leverandører og til våre kunders ansatte.

Vi må stå sammen for å løse denne enorme utfordringen, og ett av grepene er å gjøre det vi kan for å holde landet i gang.

 

Jimmy Bengtsson