Veidekke Entreprenør - Møre og Romsdal

Veidekke Entreprenør AS, distrikt Møre og Romsdal (tidligere Entreprenør M. Kristiseter AS og UFO Entreprenør AS) er i dag et av de største entreprenørfirmaene i Møre og Romsdal.


Vi en entreprenør med lokal tilhørighet med hovedkontor på Åndalsnes, og avdelingskontor i Ålesund og Molde.

Møre og Romsdal og Oppland nord

Vi bygger og rehabiliterer næringsbygg, omsorgsboliger, kulturhus, kirker, barnehager, skoler, kaier og bruer blant annet. Vi har erfarne ingeniører og fagfolk for alle typer oppdrag. Bedriften har moderne maskiner og utstyr. Arbeidsområdet vårt dekker Møre og Romsdal, samt nord i Oppland.

Vi har en årsomsetning på ca 300 mill. kr og er 120 ansatte. Vår visjon er at vi skal være regionens foretrukne entreprenørselskap.

Veidekke Entreprenør AS, distrikt Møre og Romsdal har behov for fagutdannede medarbeidere på alle nivå. Vi har avtale med Møre og Romsdal fylke om inntak av lærlinger og det er inngått avtale med Høgskolen i Ålesund om utplassering av ingeniørstudenter.

Anleggsenhet UFO Entreprenør fusjonert inn september 2017

Vi utfører tomtearbeider/ opparbeidelse av tomteområder for private og offentlige kunder inklusive sprenging, graving, rørlegging og utomhusarbeider.

For offentlige byggherrer utfører vi også veibygging og kommunaltekniske anlegg. Vi arbeider både som underentreprenør for hoved-/totalentreprenører og med egne kontrakter direkte med tiltakshaver. Vårt hovedmarkedsområde er begrenset til Ålesund med omland inklusive Søre Sunnmøre og øyene utenfor.

Vi er en lokal grunnentreprenør med 30 ansatte hvorav 17 fagarbeidere og 13 funksjonærer.

Vi er lokalisert i et eget kontorbygg på Bingsa i Ålesund, og avdelingen ledes av Geir Folkedal.

 

Vil du diskutere et prosjekt?

Stig Mork

Distriktsleder Veidekke Entreprenør, Møre og Romsdal

T: +47 70 17 72 14 M: +47 905 42 626

stig.mork@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Entreprenør - Møre og Romsdal

Øran Vest, 6300 Åndalsnes

T: +47 71 22 74 50

Se noen av våre