Veidekke Bygg Møre og Romsdal

Veidekke Bygg Møre og Romsdal (tidligere Entreprenør M. Kristiseter AS og UFO Entreprenør AS) er en del av Norges største entreprenør, ledende prosjektutvikler av bygg- og anleggsprosjekter i vår region.


Vi har lokal tilhørighet med kontor på Åndalsnes, i Ålesund, Molde og Kristiansund.

Møre og Romsdal

Vi utfører arbeid innenfor et bredt spekter i bygg og anleggsbransjen.

Vi bygger blant annet næringsbygg, store boligprosjekt, omsorgsinstitusjoner, kulturhus, kirker, barnehager, skoler, kaier, kraftverk og bruer. I tillegg driver vi med rehabilitering og ombygging innenfor disse områdene. Tomtearbeider / opparbeidelse av tomteområder med sprenging, graving, VA anlegg og utomhusarbeider er også en del av vårt produktspekter. For offentlige byggherrer utfører vi også veibygging og kommunaltekniske anlegg. Vi arbeider innenfor alle typer entrepriser.

Vi hjelper våre kunder helt fra startfasen med alle former for planlegging og gjennomføring av prosjekter. Vi driver utstrakt prosjektutvikling innenfor alle våre utførelsesområder og har stor kompetanse på geomatikk.

Vi har egenproduksjon innenfor fagområdene grunn, sprengningsarbeider / fjellarbeider, rigg, betong og tømrerarbeid. Dette gjør at vi har meget god kontroll på våre prosjekter fra start til mål. For å opprettholde en god stab av fagarbeidere, tar vi hvert år inn mange lærlinger som en del av vår rekruttering.

Vi har en stor stab av erfarne ingeniører og fagfolk for alle typer oppdrag. Arbeidsområdet vårt dekker Møre og Romsdal, og nord i Oppland.

Veidekke Bygg Møre og Romsdal vurderer fortløpende ansettelse av dyktige ingeniører og fagutdannede medarbeidere på alle nivå. Vi har avtale med Møre og Romsdal fylke om inntak av lærlinger, og arbeider med NTNU om utplassering av master- og bachelorstudenter og gjennomføring av avsluttende oppgaver.


Besøksadresser:

Avdeling Ålesund: Storbergvegen 27, 6013 Ålesund

Avdeling Åndalsnes: Øran Vest, 6300 Åndalsnes

Avdeling Molde: Årøsæterveien 4, 6422 Molde

Avdeling Kristiansund: Industriveien 7, 6517 Kristiansund

Vil du diskutere et prosjekt?

Stig Mork

Distriktsleder Veidekke Bygg Møre og Romsdal

T: +47 70 15 27 00 M: +47 905 42 626

stig.mork@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Bygg Møre og Romsdal

Øran Vest, 6300 Åndalsnes

T: +47 70 15 27 00

distriktmr@veidekke.no

Se noen av våre