Driftskontrakt 1504 Ytre Romsdal

Drift og vedlikehold av riksveier, riks-g/s-veier, fylkesveier og fylkes-g/s-veier med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner i Molde, Fræna, Eide, Aukra, Midsund, deler av Gjemnes, Nesset og Averøy kommuner.


Driftskontrakt 1504 Ytre Romsdal. Kontrakten gjelder for 5 år for perioden 2013 – 2018.

Kontrakten

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveier, riks-g/s-veier, fylkesveier og fylkes-g/s-veier med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner i Molde, Fræna, Eide, Aukra, Midsund, deler av Gjemnes, Nesset og Averøy kommuner.

Veinettet

Veinettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag 726,9 km vei totalt hvorav:

  • 45,2  km riksvei
  • 16,2 km riks G/S vei
  • 598,8 km fylkesvei
  • 67,3 km fylkes G/S vei

Oppdraget:

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av veinettet.

 

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Driftskontrakt 1504 Ytre Romsdal

Malme, 6445 Malmefjorden

T: +47 45 20 96 90

marvin.helberg@veidekke.no