Veidekke Eiendom AS - Bergen

Bergen er hovedsete for vår eiendomsvirksomhet i vest og syd og strekker seg fra Kristiansand til Bergen.


Vår primære virksomhet er boligprosjekter, samt næringsutvikling i de tilfeller dette er en del av et større boligprosjekt. Vi utvikler prosjektene både i egenregi eller i samarbeid med tomteeier og lokale eiendomsaktører.

Kompetanse

Helt fra tidlig tomteutviklingsfase til ferdig gjennomført byggeprosjekt har Veidekke Eiendom den kompetanse og de ressurser som skal til for å realisere et vellykket utviklingsprosjekt.  Vår virksomhet omfatter så vel større bytransformasjonsprosjekter som tett/lav boligfeltutbygging.

Vi er en forutsigbar og solid deltager i alle prosjekter vi deltar i.

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Eiendom AS - Bergen

Storetveitsvegen 98, 5072 Bergen

T: +47 55 38 70 00

lars-rune.folkedal@veidekke.no