Driftskontrakt Nesset 1503-04

Drift og vedlikehold av fylkesveier og fylkes-g/s-veier med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner i Nesset kommune.


Driftskontrakt Nesset 1503-04. Kontrakten gjelder for 5 år for perioden 2013 – 2018.

Kontrakten

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveier og fylkes-g/s-veier med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner i Nesset kommune.

Veinettet

Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag 98,9 km vei totalt hvorav:

  • 97,358 km fylkesvei
  • 1,542  km fylkes G/S vei

Oppdraget:

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet.

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Driftskontrakt Nesset 1503-04

6445 Malmefjorden

T: +47 906 22 484

are.hestad@veidekke.no