Veidekke Entreprenør - Haugesund

Vi utfører de fleste typer bygg- og anleggsarbeider, men med hovedvekt på totalentrepriser, hovedentrepriser, tyngre industriutbygginger og kaier.


Mange av de meste vellykkede prosjektene våre er utviklet i samspill med flergangskunder, med fokus på kostnadseffektivitet, kvalitet og lønnsomhet. I tillegg konkurrerer vi i det lokale anbudsmarkedet.

Næringsbygg og industriprosjekter på Kårstø

Innenfor totalentrepriser gjennomfører vi alle typer prosjekt. Hovedtyngden har i de siste årene vært innenfor næringsbygg og kontorer. Vi kan nevne kontorbygg til Aibel, Sjørfartsdirektoratet, Politihuset, Haugaland tingrett, Bømlo kulturhus, Moster skole, Møller Bil, Transportsentralen Nord-Rogaland m.fl. I tillegg har vi de seinere årene hatt en vekst i boligporteføljen gjennom flere større leilighetsprosjekt i Haugesund, bl.a. i samarbeid med Veidekke Eiendom AS.

Distrikt Haugesund har også hatt en rekke større og mindre prosjekt for Statoil sine anlegg i Nord-Rogaland, herunder Kårstø, hvor vi har vært med siden anleggets spede begynnelse. Videre har vi erfaring og kunnskap om bygging i arktiske strøk, etter flere års aktivitet på Svalbard.

Det beste valget for ansatte, kunder og leverandører

Vi er største og ledende byggentreprenør i Nord-Rogaland og Sunnhordland og har hovedkontor i Haugesund. Vårt mål er å være det beste valget for ansatte, kunder og leverandører. Vi har ca. 40 håndverkere, i hovedsak innenfor betongfaget, og vi har flere løpende lærlingkontrakter. Vi er ca. 30 funksjonærer med variert og god utdannelse, faglig spisskompetanse og bredde.

Årlig omsetning for distriktet er ca 300 millioner kroner ekskl. mva.

Kontakt vårt distriktskontor dersom du har et aktuelt prosjekt eller dersom du ønsker arbeid i vår organisasjon.

Vil du diskutere et prosjekt?

Ove Nedrebø

Distriktsleder Veidekke Entreprenør Haugesund

T: +47 52 80 60 00

ove.nedrebo@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Entreprenør - Haugesund

Karmsundgaten 51, 5531 Haugesund

T: +47 52 80 60 00

distrikthauge@veidekke.no

Se noen av våre