Driftskontrakt HAFS 1406

Drift og vedlikehold av fylkesveier og fylkes-g/s-veier med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i Solund, Hyllestad, Askvoll og Fjaler kommuner, samt deler av Høyanger, Gaular og Førde kommuner.

Driftskontrakt HAFS 1406. Kontrakten gjelder for 5 år for perioden 2017 – 2022.

Kontrakten

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveier og fylkes-g/s-veier med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i Solund, Hyllestad, Askvoll og Fjaler kommuner, samt deler av Høyanger, Gaular og Førde kommuner.

Veinettet

Veinettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av 486,037 km vei totalt hvorav:

  • 479,598 km fylkesvei
  • 6,439  km gang- og sykkelvei

Oppdraget:

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av veinettet.

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Driftskontrakt HAFS 1406

Pb 643, 6804 Førde

Fjærevegen 1, 6800 Førde

T: +47 934 85 398

john.kleppe@veidekke.no