Driftskontrakt HAFS 1406

Drift og vedlikehold av fylkesveier og fylkes-g/s-veier med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i Solund, Hyllestad, Askvoll og Fjaler kommuner, samt deler av Høyanger, Gaular og Førde kommuner.

Driftskontrakt HAFS 1406 . Kontrakten gjelder for 5 år for perioden 2012 – 2017.

Kontrakten

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveier og fylkes-g/s-veier med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i Solund, Hyllestad, Askvoll og Fjaler kommuner, samt deler av Høyanger, Gaular og Førde kommuner.

Veinettet

Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag 476,227 km vei totalt hvorav:

  • 472,218 km fylkesvei
  • 4,009  km gang- og sykkelvei

Oppdraget:

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av veinettet.

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Driftskontrakt HAFS 1406

Postboks 643, 6804 Førde

Øyrane 12, 6800 Førde

T: +47 934 85 398

john.kleppe@veidekke.no