Veidekke Entreprenør - Bergen

I Bergenensområdet er våre primærområder private næringsbygg i mange kategorier, offentlige formålsbygg, boligblokker og ulike anleggsprosjekter. De fleste av våre prosjekter gjennomføres som totalentrepriser og mange av dem utvikles i samspill med våre kunder. Vi gjennomfører også general- og hovedentrepriser.

Kunder og markedsområder

Vi utvikler og bygger prosjekter for både Veidekke Eiendom og eksterne kunder. Vi har flere samarbeidsprosjekter med andre distrikt i Veidekke Entreprenør og utfører ikke bare prosjekter i Bergensområdet, men bruker våre spesialkompetanser og følger våre kunder også til andre steder i landet. Vi jobber innen et bredt spekter av prosjekttyper. Av disse kan nevnes: Kjøpesenter, logistikkbygg/industri, kontor, hotell, skole, ombyggingsprosjekter, parkeringsanlegg (også i fjell), veg/bane/infrastruktur, boligblokk, rekkehus, kaier m.m. På vårt kontor i Storetveitvegen 98 i Bergen er også Veidekke Eiendom og Veidekke Industri etablert.

Vi har et bredt spekter av kunder – både flergangskunder med lenge relasjoner til de som kun skal bygge en gang. Av kunder kan nevnes:

 • Sartor Storsenter / Sartor Holding
 • Thon Eiendom
 • Statoil
 • Linstow
 • Hordaland Fylkeskommune
 • Statens vegvesen
 • Rege Invest/KCA Deutag
 • Bergen Kommune
 • Statsbygg
 • Askøy Kommune
 • Veidekke Eiendom
 • OBOS Bolig
 • Sund Kommune
 • Profier
 • Bybanen i Bergen
 • OBOS Næringsbygg
 • Lindås Kommune
 • Sparebanken Vest
 • Haraldsplass Diakonale Stiftelse
 • M.f.

Satsingsområder

For å være en god samarbeidspartner for våre kunder tror vi at vi både må ha den lange erfaringen/brede kompetansen vår i bunn, men ikke minst ha evnen til å være i front på nye områder og hele tiden forbedre oss og utvikle oss. Nye områder som miljø og digitalisering har et sterkt fokus hos oss. Miljø handler både om å tilby de miljøriktige og gjerne miljøsertifiserte (BREEAM) produktene, men det handler også om å tenke miljø under utførelsen. På den digitale fronten satser vi på bruk av BIM i alle prosjekter og det er rask utvikling både på verktøysiden, men også på prosess (VDC/ICE). Disse nye områdene kombinerer vi med sterk både fagkompetanse og erfaring i bunn. Vi jobber kontinuerlig med forbedring og har utviklet våre prosesser og verktøy basert på LEAN. Hos oss kaller vi det «Involverende Planlegging» (IP).

Kompetanse i menneskene

Vi er ca. 180 ansatte i «Distrikt Bergen». Ingeniører, sivilingeniører, teknikere og fagarbeidere innen betong, tømmer, grunnarbeid, montasje og mur.

Vår viktigste innsatsfaktor er kompetansen hos våre medarbeidere. Vi har lange tradisjoner med egenproduksjon og er en av de største lærlingebedriftene i vår bransje i Hordaland. I tillegg til de tradisjonelle fagene tømmer og betong har vi fagkompetanse både innen grunnarbeid, mur og montasje (betongelement/stål/fasade). Vi har også lange tradisjoner med å rekruttere nyutdannede ingeniører og sivilingeniører og utvikle disse via eget traineeprogram. Vårt klare valg videre er å fortsette med egne ansatte fagarbeidere. Vår filosofi er å forsterke vår bedriftskultur, samarbeid og kompetanse. Dette gjør vi best sammen med mennesker som er avhengige av at bedriften er konkurransedyktig.

Som en del av Veidekke-konsernet benytter vi oss i tillegg av all den kompetansen som finnes i konsernet, men som vi ikke selv har i Bergen. Tunnel/bergrom, fundamentering/spunt, betongelementer, riving/miljøsanering etc.

Vil du diskutere et prosjekt?

Erlend Bygnes

Distriktsleder Veidekke Entreprenør Bergen

M: +47 970 95 333

erlend.bygnes@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Entreprenør - Bergen

Pb 6005 Postterminalen, 5892 Bergen

Storetveitveien 98, 5072 Bergen

T: +47 55 38 70 00

distrbergen@veidekke.no

Se noen av våre