Veidekke Eiendom AS - Stavanger

Vi utvikler egenregiprosjekter eller prosjekter i samarbeid med tomteeier og lokale eiendomsaktører.

 

Vår primære virksomhet er boligprosjekter, samt næringsutvikling i de tilfeller dette er en del av et større boligprosjekt. Vi utvikler prosjektene både i egenregi eller i samarbeid med tomteeier og lokale eiendomsaktører.

Kompetanse

Helt fra tidlig tomteutviklingsfase til ferdig gjennomført byggeprosjekt har Veidekke Eiendom den kompetanse og de ressurser som skal til for å realisere et vellykket utviklingsprosjekt.  Vår virksomhet omfatter så vel større bytransformasjonsprosjekter som tett/lav boligfeltutbygging.

Vi er en forutsigbar og solid deltager i alle prosjekter vi deltar i.

Vil du diskutere et prosjekt?

Geir Inge Fuglestad

Distriktsleder Veidekke Eiendom, Stavanger

T: +47 930 51 730

geir.fuglestad@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Eiendom AS - Stavanger

Bedriftsveien 6, 4353 Klepp Stasjon

T: +47 930 51 730

geir.fuglestad@veidekke.no