Veidekke Entreprenør - Rogaland

Vi utfører alle typer prosjekter innen næringsbygg, bolig, offentlige bygg og byggfornyelse.


Veidekkes virksomhet i Stavangerregionen har gjennom 50 år vært drevet ut fra Block Berge Bygg, som har lange tradisjoner som ledene produsent av betongelementer og som utførende entreprenør for større og mindre utbyggere i regionen.

Veidekke ønsker nå at de to virksomhetsområdene skal videreutvikles med sterkere fokus på sin kjernekompetanse, og har gjort en organisasjonsmessig endring. Fra 1.1.2018 ble entreprenørvirksomheten lagt inn som et distrikt i Veidekke Entreprenør AS og Block Berge Bygg AS fortsetter som betongelementprodusent.

Veidekke Entreprenør, distrikt Rogaland, vil videreføre forretningsområdene næring, bolig, offentlige bygg og byggfornyelse. Vårt distrikt har ca. 100 ansatte og forventer en årlig omsetning på ca. 700 MNOK.

Vil du diskutere et prosjekt?

Aage Tengs

Konstituert Distriktsleder Veidekke Entreprenør Nord

T: +47 992 22 111

aage.tengs@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Entreprenør - Rogaland

Bedriftsvegen 6, 4353 Klepp stasjon

T: +47 466 28 000

rogaland@veidekke.no