Veidekke Bygg Agder

Veidekke Bygg Agder er en av Sørlandets største bygg- og anleggsentreprenører med ca 120 ansatte og en omsetning på ca. 630 millioner kroner.

Våre styrker

Vår styrke er i høyeste grad våre medarbeidere som besitter kompetanse og faglige kvalifikasjoner. De setter håndverket høyt og bestreber seg på kvalitetsmessig utførelse i tråd med våre gode håndtverksfaglige tradisjoner.

Vi har en solid stab av ansatte og det er ikke uvanlig at flere gjør som fedrene og begynner i firmaet. Våre medarbeidere, enten det er tømrere, jernbindere, lageransatte, betong og forskalere, administrativt personell eller ingeniører tar ansvar og skaper verdier i prosjektene.

Vi har klart å skape et lag med lagspillere hvor det er samarbeid mellom fagene og som gir byggherren et godt byggeprosjekt.

Bedriften har hovedkontor på Kjøita i Kristiansand med avdelingskontor i Arendal og har siden starten lagt vekt på å levere produkter ikke bare med god kvalitet, men også at de leveres til avtalt tid. Produktspekteret omfatter i dag hele prosessen fra prosjektering, enkle beregninger, planlegging, forberedende tegnearbeid, innkjøp av komponenter, koordinering av underentreprenører, bygging og kontroll av anlegg.

Markedet omfatter blant annet:

  • Yrkesbygg
  • Restaurering
  • Kai-anlegg
  • Bruer
  • VAR-sektoren
  • Boligbygg
  • Offentlige bygg
  • Landbruksbygg
  • Totalentreprise

Bedriften har sentral godkjenning innen funksjonene SØK, UTF og KUT.

Firmaet ble etablert i 1941 og har vært en viktig bidragsyter til utførelse av et stort antall bygge- og anleggsprosjekter i Aust- og Vest-Agder.

I juni 2012 skiftet bedriften navn fra Br. Reme AS til Veidekke Agder AS, og ble i juni 2015 innfusjonert i Veidekke Entreprenør som Veidekke Bygg Agder.

Vil du diskutere et prosjekt?

Atle Olaf Monan

Distriktsleder Veidekke Bygg Agder

M: +47 951 42 740

atle.monan@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Bygg Agder

Serviceboks 423, 4604 Kristiansand

Kjøita 37

T: +47 38 12 58 00

kristiansand@veidekke.no

Se noen av våre