OPS E39, Lyngdal-Flekkefjord - Drift og vedlikehold

Anlegget er den del av E39 og omfatter strekningen fra Lyngdal til Flekkefjord. Anlegget består av tre veiparseller


OPS-kontrakt E39 Lyngdal-Flekkefjord - Kontrakten har en varighet på 25 år fra 2006.

Kontrakten/ veinettet

Anlegget er den del av E39 og omfatter strekningen fra Lyngdal til Flekkefjord. Anlegget består av tre veiparseller:

1. 9,8 km lang oppgradert parsell av den gamle E39 fra Lyngdal v/ Presthøl bru til Handeland og omfatter blant annet en oppgradering av Åtland Tunnel.

2. En nybygget vegparsell på totalt 17,1 km fra Handeland til Feda Vest, øst for Fosseland bru og omfatter nybygging av 6 tunneler og ramper i fjell med mellomliggende vegstrekninger. Tunnelene utgjør ca 6,9 km av denne strekningen. I denne parsellen inngår en 566 meter lang hengebru over Fedafjorden.

3. 8,3 km lang parsell fra øst for Fosseland bru til Sundslia, Flekkefjord og omfatter tunnelene Fosseland tunnel og Gaupås tunnel. I begge disse tunnelene er det blitt skiftet lysanlegg og vann - og frostsikringen har blitt utbedret.

Total lengde ny veiparsell på E39 er 38 km.

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

OPS E39, Lyngdal-Flekkefjord - Drift og vedlikehold

Industriveien 6, 4484 Øyestranda

T: +47 48 15 22 29