Driftskontrakt Romerike Vest 0202

Drift og vedlikehold av stamvei, øvrige riksveier, fylkesveier og gang- og sykkelvei langs riksveier med tilhørende sidearealer på Romerike Vest.


Driftskontrakt Romerike Vest 0202. Kontrakten gjelder for 6 år for perioden 2013 - 2019.

Kontrakten

Oppdraget omfatter drift og vedlikehold av stamveg, øvrige riksveger, fylkesveger og gang- og sykkelveg langs riksveger med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad, Sørum, Nittedal, Gjerdrum, Hurdal, Skedsmo kommuner.

Veinettet

Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag: 553,015 km vei totalt, hvorav:

  • 51 km riksvei
  • 23 km riks-g/s-veg
  • 436 km fylkesvei Akershus
  • 36 km fylkes-g/s-vei fylkesnavn
  • 7 km fylkesvei Oppland

Oppdraget

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av veinettet.

Vi har 14 lastebilroder og 8 traktorroder på kontrakten. Av de 14 lastebilrodene har 7 stk lastebiler mulighet til å strø salt. 4 stk av dem kan kjøre store mengder saltlake som er en del i vårt ønske om å redusere saltforbruket. 3 av sprederne kan også kjøre fastsand. Vårt ønske med dette er å redusere bruken av strøgrus gjennom å få mer varige tiltak. Det skal bidra til mindre støv og bedre fremkomlighet.

Det er for tiden 5 mann ansatt på Romerike vest.

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Driftskontrakt Romerike Vest 0202

Næringsparkvegen Hovinmoen, 2050 Jessheim

T: +47 913 71 929

thomas.oustad@veidekke.no