Driftskontrakt Romerike Øst 0204

Drift og vedlikehold av stamvei, øvrige riksveier, fylkesveier og gang- og sykkelvei langs riksveier med tilhørende sidearealer på Romerike Øst.

Driftskontrakt Romerike Øst 0204. Kontrakten gjelder for 5 år for perioden 2012 - 2017.

Kontrakten

Vår driftskontrakt omfatter drift og vedlikehold av stamvei, øvrige riksveier, fylkesveier og gang- og sykkelvei langs riksveier med tilhørende sidearealer på Romerike Øst.

Veinettet

Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag 470,605 km vei totalt hvorav:

  • 439,389 km fylkesvei
  • 31,216 km gang- og sykkelvei

Oppdraget

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet.

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Driftskontrakt Romerike Øst 0204

Serviceveien 5, 1940 Bjørkelangen

T: +47 452 50 965

Romerike-0204@veidekke.no