Veidekke Entreprenør - Follo/Østfold

Distriktet har sitt markedsområde i Follo-regionen og ned til Halden syd i Østfold.


Vi arbeider med både små og store oppdrag i alle segmenter. Våre prosjekter består både av totalentrepriser og hovedentrepriser hvor hovedtyngden av totalentreprisene (både prosjektering og bygging) er innen bygg mens hovedentreprisene (beskrevne kontrakter) har vært dominerende innen anlegg.

Større prosjekter løser vi ved internt samarbeid med andre regioner/distrikter i Veidekke, noe som gjør oss i stand til å løse mange og varierte oppgaver samtidig.

I Østfold er markedsområdet for bygg Moss, Nedre Glomma og Halden-regionen. Markedsområdet for anlegg omfatter hele Østfold fylke opp til Oslo og Akershus grenser. I Indre Østfold opererer vi i kommunene Hobøl, Spydeberg, Askim, Skiptvet, Trøgstad, Eidsberg og Marker.

I Follo-regionen opererer vi i kommunene Oppegård, Ski, Enebakk, Ås, Nesodden, Frogn og Vestby.

Solid prosjekt- og byggeplassledelse

Med vår kompetanse innenfor både prosjektledelse og byggeplassledelse, og med egne håndverkere er vi godt rustet for både store og små oppdrag.

Prosjektutvikling gjøres i nært samarbeid med oppdragsgiver – hvor vår erfaring innen prosjekteringsledelse og prosjektstyring bidrar til at både prosess og prosjekt blir som forventet. Vi kan hjelpe deg med å finne gode og økonomiske løsninger på dine prosjekter.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs for en vellykket prosjektgjennomføring. Hos oss har vi fagarbeidere med grunn-, betong-, og tømrerkompetanse-, murere/flisleggere og forskalingssnekkere. For våre funksjonærer gjelder tilsvarende, vi har god fagmessig kompetanse innen alle våre fagområder.

Vil du diskutere et prosjekt?

Rune Andersstuen

Distriktsleder Veidekke Entreprenør, Follo/Østfold

T: +47 918 33 380

rune.andersstuen@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Entreprenør - Follo/Østfold

Postboks 55, 1431 Ås

Rådhusplassen 27, 1430 Ås

T: +47 64 97 47 00

distrfollo@veidekke.no

Se noen av våre