Veidekke Entreprenør - Oslo

Distrikt Oslos sitt hovedområde er nybygg av næring, yrkesbygg, skoler, omsorgsbygg, boliger og større ombygginger i Oslo og omegn. De aller fleste av våre prosjekter utføres i totalentreprise enten utviklet i tidlig fase sammen med kunden eller vunnet i konkurranse. I tillegg har vi prosjekter i hovedentrepriser for det offentlige.

Satsingsområder

Vi satser sterkt på prosjekteringsledelse som er en nøkkelkompetanse for å utnytte de muligheter som ligger i et godt samspill mellom kunde/sluttbruker, prosjekterende og vårt dyktige produksjonsapparat.

Vi er svært opptatt av at hele prosjektteamet skal preges av tillit, åpenhet og eierskap til prosjektet, og at våre samarbeidspartnere har kompetanse og verdigrunnlag som er til beste for prosjektet. For å oppnå dette, arbeider vi bevisst med sammensetning av team og er aktive med utviklingsarbeidet i prosjektteamene.

Kompetanse i menneskene

Vi er ca 520 ansatte, ingeniører, sivilingeniører, teknikere og fagarbeidere innen betong, tømmer, mur og omsetter årlig for ca. NOK 3,5 milliarder.

Vår viktigste innsatsfaktor er kompetansen hos våre medarbeidere. Vi har lange tradisjoner med egenproduksjon innenfor tømmerarbeider, betong og mur. Vårt klare valg videre er å fortsette med egne ansatte fagarbeidere. Vår filosofi er å forsterke vår bedriftskultur, samarbeid og kompetanse. Dette gjør vi best sammen med mennesker som er avhengige av at bedriften er konkurransedyktig.

Fra 1. januar 2018 ble kompetanseavdelingen Miljø og Anlegg en del av distrikt Oslo. Flyttingen omfatter virksomhetsområdene riving, miljø, transport og deponi. Bakgrunn for flytting er at Miljø og Anlegg har omtrent halvparten av sin omsetning i distrikt Oslo, og vil med flyttingen utvikle seg videre sammen med sin største samarbeidspartner. Distrikt Oslo med Miljø og Anlegg vil være en attraktiv samarbeidspartner.

Miljø og Anlegg vil fortsatt betjene hele landet med sin spisskompetanse på riving, massehåndtering og miljøløsninger.

Les mer om Miljø og Anlegg

 

Prosjekter og kunder

Vi utvikler og bygger prosjekter for både Veidekke Eiendom og eksterne kunder. Vi har flere samarbeidsprosjekter med andre distrikt i Veidekke Entreprenør. Gjennom vår boligavdeling har vi som ambisjon stadig å utvikle vår boligkompetanse gjennom strømlinjede prosesser, rasjonell produksjon og gode, varige løsninger.

Prosjekter under utførelse for følgende byggherrer:

 • Veidekke Eiendom AS/ OBOS: Gartnerkvartalet på Løren, boliger

 • Olav Thon Gruppen: Wendts Hage - Lørenskog, boliger

 • Stortinget: Prinsens gate 26 - Kontorbygg

 • Jernbanegata AS (OBOS): Portalen på Lillestrøm - kontor, hotell, næring og boliger

 • Thongård AS / HAV Eiendom: Diagonale, kjeller, kontor, studenthybler og næring

 • OBOS Forretningsbygg AS: Oppsal Senter - Kjøpesenter

 • OBOS Nye Hjem: Oppsal Senter - Boliger

 • Olav Thon Gruppen: Vitaminveien 11, Storo - hotell, kino, næring og boliger

 • Neptune Properties AS: Kongsveien 82 og 84-86-88 (Holtet Horisont), boliger og Ensjøhøyden, boliger

 • Entra Eiendom AS: Juridisk Fakultet, Tullinkvartalet - skole, universitet

 • Selvaag Bolig / Ferd Eiendom: Tiedemannsfabrikken Felt F og Felt E - boliger

 • OBOS Nye Hjem: Freserveien A3, Kværnerbyen - boliger

 • OBOS Nye Hjem: Vollebekk C1a og C2a - boliger

 • Jacaranda Eiendom: Borgensberget, Rælingen - boliger

 • Aspelin Ramm / Innfil: Nordregate 20-22 - boliger i massivtre

 • AVA Eiendom: Karl Johans gate 14 - kontorbygg

 • Møller Eiendom: Harbitz Torg - kontorbygg

 • Stor Oslo Eiendom og OBOS: Frysjaparken Felt D - boliger

 

Vil du diskutere et prosjekt?

Anders W. Haugen

Distriktsleder Veidekke Entreprenør, Oslo

T: +47 21 05 50 00

distriktoslo@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Entreprenør - Oslo

Postboks 506 Skøyen, 0214 Oslo

Skabos vei 4

T: +47 21 05 50 00

distriktoslo@veidekke.no

Se noen av våre