Veidekke Bygg Oslo

Oslos sitt hovedområde er nybygg av næring, yrkesbygg, skoler, omsorgsbygg, boliger og større ombygginger i Oslo og omegn. De aller fleste av våre prosjekter utføres i totalentreprise enten utviklet i tidlig fase sammen med kunden eller vunnet i konkurranse. I tillegg har vi prosjekter i hovedentrepriser for det offentlige.

Satsingsområder

Vi satser sterkt på prosjekteringsledelse som er en nøkkelkompetanse for å utnytte de muligheter som ligger i et godt samspill mellom kunde/sluttbruker, prosjekterende og vårt dyktige produksjonsapparat.

Vi er svært opptatt av at hele prosjektteamet skal preges av tillit, åpenhet og eierskap til prosjektet, og at våre samarbeidspartnere har kompetanse og verdigrunnlag som er til beste for prosjektet. For å oppnå dette, arbeider vi bevisst med sammensetning av team og er aktive med utviklingsarbeidet i prosjektteamene.

Kompetanse i menneskene

Vi er ca 570 ansatte, ingeniører, sivilingeniører, teknikere og fagarbeidere innen betong, tømmer, mur og omsetter årlig for ca. NOK 3,8 milliarder.

Vår viktigste innsatsfaktor er kompetansen hos våre medarbeidere. Vi har lange tradisjoner med egenproduksjon innenfor tømmerarbeider, betong og mur. Vårt klare valg videre er å fortsette med egne ansatte fagarbeidere. Vår filosofi er å forsterke vår bedriftskultur, samarbeid og kompetanse. Dette gjør vi best sammen med mennesker som er avhengige av at bedriften er konkurransedyktig.

Kompetanseavdelingen Miljø og Anlegg en del av Bygg Oslo, og omfatter virksomhetsområdene riving, miljø og transport. Miljø og Anlegg har omtrent halvparten av sin omsetning i Bygg Oslo. Dette bidrar til at vi vil være en attraktiv samarbeidspartner.

Miljø og Anlegg vil fortsatt betjene hele landet med sin spisskompetanse på riving, massehåndtering og miljøløsninger.

Les mer om Miljø og Anlegg

 

November 2018 ble Hande AS en del av Bygg Oslo, men fortsetter som eget selskap, spesialisert på ombygging og innredning av kontorlokaler. Hande tilfører oss kompetanse og kompletterer vår virksomhet i et spennende og voksende rehabiliteringsmarked.

Prosjekter og kunder

Vi utvikler og bygger prosjekter for både Veidekke Eiendom og eksterne kunder. Vi har flere samarbeidsprosjekter med andre enheter i Veidekke Entreprenør. Gjennom vår boligavdeling har vi som ambisjon stadig å utvikle vår boligkompetanse gjennom strømlinjede prosesser, rasjonell produksjon og gode, varige løsninger.

Prosjekter under utførelse for følgende byggherrer:

 • Veidekke Eiendom AS/ OBOS: Gartnerkvartalet på Løren, boliger

 • Olav Thon Gruppen: Vitaminveien 11, Storo - hotell, kino, næring og boliger

 • Entra Eiendom AS: Juridisk Fakultet, Tullinkvartalet - skole, universitet

 • Entra Eiendom AS: Universitetsgaten 7 - næringsbygg

 • Selvaag Bolig / Ferd Eiendom: Tiedemannsfabrikken Felt F og Felt E - boliger

 • OBOS Nye Hjem: Freserveien A3, Kværnerbyen - kontor

 • OBOS Nye Hjem: Vollebekk C1a og C2a - boliger

 • Jacaranda Eiendom: Borgensberget, Rælingen - boliger

 • Neptune Properties: Ensjøhøyden, Nesbukta - boliger

 • Aspelin Ramm / Innfil: Nordregate 20-22 - boliger i massivtre

 • Stor Oslo Eiendom og OBOS: Frysjaparken Felt D - boliger

 • Storebrand / Aspelin Ramm: Via Vika - kontor og næring inkl. rivearbeider

 • AVA Eiendom: Karl Johans gate 14 - kontorbygg

 • Møller Eiendom: Harbitz Torg - kontorbygg

 • Undervisningsbygg: Vestli skole, Ruseløkka skole

 • Bærum kommune: Levre skole

 • Statsbygg: Riving R4 Regjeringskvartalet

 

Vil du diskutere et prosjekt?

Anders W. Haugen

Direktør Veidekke Bygg Oslo

T: +47 21 05 50 00

byggoslo@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Bygg Oslo

Postboks 506 Skøyen, 0214 Oslo

Skabos vei 4

T: +47 21 05 50 00

byggoslo@veidekke.no

Se noen av våre