Veidekke Entreprenør - Oslo Bygg

Distrikt Oslos sitt hovedområde er nybygg og større ombygginger i Oslo og omegn. De aller fleste av våre prosjekter utføres i totalentreprise enten utviklet i tidlig fase sammen med kunden eller vunnet i konkurranse. I tillegg har vi prosjekter i hovedentrepriser for det offentlige.

Satsingsområder

Vi satser sterkt på prosjekteringsledelse som er en nøkkelkompetanse for å utnytte de muligheter som ligger i et godt samspill mellom kunde/sluttbruker, prosjekterende og vårt dyktige produksjonsapparat.

Vi er svært opptatt av at hele prosjektteamet skal preges av tillit, åpenhet og eierskap til prosjektet, og at våre samarbeidspartnere har kompetanse og verdigrunnlag som er til beste for prosjektet. For å oppnå dette, arbeider vi bevisst med sammensetning av team og er aktive med utviklingsarbeidet i prosjektteamene.

Kompetanse i menneskene

Vår viktigste innsatsfaktor er kompetansen hos våre medarbeidere. Vi har lange tradisjoner med egenproduksjon innenfor tømmerarbeider, betong og mur. Vårt klare valg videre er å fortsette med egne ansatte fagarbeidere. Vår filosofi er å forsterke vår bedriftskultur, samarbeid og kompetanse. Dette gjør vi best sammen med mennesker som er avhengige av at bedriften er konkurransedyktig.

Prosjekter og kunder

Vi utvikler og bygger prosjekter for både Veidekke Eiendom og eksterne kunder. Vi har flere samarbeidsprosjekter med andre distrikt i Veidekke Entreprenør. Gjennom vår boligavdeling har vi som ambisjon stadig å utvikle vår boligkompetanse gjennom strømlinjede prosesser, rasjonell produksjon og gode, varige løsninger.

Prosjekter under utførelse for følgende byggherrer:

 • Veidekke Eiendom AS/ OBOS: Gartnerløkka og Gartnerkvartalet på Løren, boliger

 • Veidekke Eiendom AS / Romerike AS: Kvartal 33, boliger og næring

 • Olav Thon Gruppen: Wendts Hage - Lørenskog, boliger

 • OBOS Nye Hjem / Gladengveien DA: Gladengveien 10, boliger

 • Stortinget: Prinsens gate 26 - Kontorbygg

 • Jernbanegata AS (OBOS): Portalen på Lillestrøm - kontor, hotell, næring og boliger

 • Youngskvartalet AS: Youngskvartalet, totalrenovering og tilbygg, næringsbygg

 • Thongård AS / HAV Eiendom: Diagonale, kjeller, kontor, studenthybler og næring

 • OBOS Forretningsbygg AS: Oppsal Senter - Kjøpesenter

 • OBOS Nye Hjem: Oppsal Senter - Boliger

 • Skuleplass AS: Gystadmarka ungdomsskole (OPS)

 • Olav Thon Gruppen: Vitaminveien 11, Storo - hotell, kino, næring og boliger

 • Neptune Properties AS: Kongsveien 82 og 84 (Holtet Horisont), boliger og Ensjøhøyden, boliger

 • Entra Eiendom AS: Juridisk Fakultet, Tullinkvartalet - skole, universitet

 • Selvaag Bolig / Ferd Eiendom: Tiedemannsfabrikken Felt F og Felt E - boliger

 • OBOS Nye Hjem: Freserveien A3, Kværnerbyen - boliger

 • OBOS Nye Hjem: Vollebekk C1a - boliger

 

Distrikt Oslo - Bygg

Vi er ca 450 ansatte, ingeniører, sivilingeniører, teknikere og fagarbeidere innen betong, tømmer, mur og omsetter årlig for ca. NOK 3 milliarder.

Distriktet har lange tradisjoner i Oslo-markedet og viderefører det beste fra velrenommerte bedrifter som Aker Entreprenør, Berntsen & Boe, Moderne Bygg, ProsjekteringsPartner og fra 1.9.15 Reinertsen Entreprenør foruten Veidekke.
 

Vil du diskutere et prosjekt?

Hans Olav Sørlie

Distriktsleder Veidekke Entreprenør, Oslo Bygg

T: +47 21 05 50 00

distriktoslo@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Entreprenør - Oslo Bygg

Postboks 506 Skøyen, 0214 Oslo

Skabos vei 4

T: +47 21 05 50 00

distriktoslo@veidekke.no

Se noen av våre