Norske Stålbygg AS

Gjennom mer enn 30 år har Norske Stålbygg AS spesialisert seg på forretnings- og næringsbygg.


Spesialiseringen har skjedd gjennom tett prosjektutvikling sammen med kunder i hele landet. Mer enn 1400 prosjekter er realisert gjennom spesialtilpasninger i hvert enkelt tilfelle. Se våre nettsider http://stalbygg.no

Nøkkelferdige bygg

Vi prioriterer samarbeid og samspill med kundene, som vi har erfart, verdsetter vår kompetanse og forutsigbarhet når vi gir tilbud om nøkkelferdige bygg til fast pris. Våre landsdekkende kunder har erfart fordelen av å forholde seg til samme personer enten vi bygger i Hammerfest eller Mandal.

Det som først og fremst skiller Norske Stålbygg fra konkurrentene, er den samlede fagkunnskap og kompetanse. Vi har egen arkitekt og en stab av dyktige medarbeidere som sikrer kvalitetsmessig utførelse i henhold til forskrifter og standarder. Vår vektlegging av helse, miljø og sikkerhet (HMS) gjør Norske Stålbygg AS til et sikkert valg.

Norske Stålbygg har 39 ansatte fordelt på 28 håndverkere og 11 funksjonærer og omsetter for ca. 250 mill. kroner pr år.

Vil du diskutere et prosjekt?

Terje Kaasa Larsen

Daglig leder Norske Stålbygg AS

T: +47 916 93 129

tkl@norskestalbygg.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Norske Stålbygg AS

Postboks 1083, 3204 Sandefjord

Skolmar 36

T: +47 33 29 19 00

firmapost@norskestalbygg.no