Norske Stålbygg AS

Gjennom mer enn 40 år har Norske Stålbygg AS spesialisert seg på forretnings- og næringsbygg.


Mer enn 1400 prosjekter over hele landet er realisert gjennom spesialtilpasninger for den enkelte kunde. Vårt fremste mål er å bistå deg i å få realisert ditt prosjekt.

Se våre nettsider http://stalbygg.no

Vi har egen arkitekt og bistår deg med å utvikle dine prosjekter til en skreddersydd løsning med fast pris. Du og eventuelt leietaker utvikler prosjektet i tett samspill med oss.  Vi kan også tilby deg fast pris på tegninger som du oversender oss.

Det som først og fremst kjennetegner Norske Stålbygg AS, er den samlede fagkunnskap og kompetanse. Vår egen arkitekt og en stab av dyktige medarbeidere sikrer kvalitetsmessig utførelse i henhold til dine behov, forskrifter og standarder. Mange av våre kunder bygger vi for gjentatte ganger.

Vår vektlegging av helse, miljø og sikkerhet (HMS) gjør Norske Stålbygg AS til et sikkert valg. Vi er et heleid datterselskap av Veidekke Entreprenør AS. Dette gir oss soliditet og gjennomføringsevne også for svært store prosjekter.     

Norske Stålbygg har ca 30 ansatte fordelt likt på håndverkere og funksjonærer. En stor del av byggingen blir derfor utført av våre egne ansatte. Mange av oss har jobbet her lenge og vi har et arbeidsmiljø som er preget av stor innsats, løsningsorientering og arbeidsglede.

Enheten ledes av daglig leder Terje Kaasa Larsen.

Vil du diskutere et prosjekt?

Terje Kaasa Larsen

Daglig leder Norske Stålbygg AS

T: +47 916 93 129

tkl@norskestalbygg.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Norske Stålbygg AS

Postboks 1083, 3204 Sandefjord

Skolmar 32c (3.etg)

T: +47 33 29 19 00

firmapost@norskestalbygg.no