Veidekke Entreprenør - Telemark/Vestfold

Vi bygger blant annet boliger, næringsbygg, kjøpesentre, garasjeanlegg, skoler og omsorgsboliger.


Vi er ledende i Telemark og Vestfold innenfor nybygg ombygging, boliger, mindre anleggsjobber, industriprosjekter, alle typer næringsbygg, skoler og andre offentlige prosjekter.

Våren 2015 Telemark og Vestfold samlet til ett distrikt for å utnytte vår samlede kompetanse enda bedre i begge fylker. Vi holder til i Larvik, men er likevel en lokal entreprenør både i Telemark og Vestfold, med avdelingskontor i Bø. Vi er 72 fagarbeidere og 50 funksjonærer i distriktet.

Gjennom sammenslåingen får vi utnyttet vår samlede kompetanse enda bedre i begge fylker. Dette styrker vår posisjon i forhold til våre kunders behov innen våre forretningsområder.

Telemark

I Telemark har vi historisk sett alltid betjent storindustrien i Grenlandsområdet og hatt ansvaret for oppføring av en lang rekke industrianlegg i tyngre betongkonstruksjoner. Det samme er tilfelle i dag, men vi har i tillegg betydelige oppdrag for prioriterte kunder og for offentlig sektor og boligbygging rundt om i fylket.

Vestfold

I Vestfold bygger vi blant annet boliger, næringsbygg, kjøpesenter, garasjeanlegg, skoler og omsorgsboliger. I de senere årene har vi bygget store skolebygg som Færder og Thor Heyerdahl videregående skole. I tillegg har vi bygget flere omsorg- og helsebygg som Re omsorgsbygg, Bjønnes sykehjem og Skjerve helsehus på Nøtterøy.

På enkelte prosjekter samarbeider vi med andre enheter i Veidekke, bl.a. distriktene Buskerud og Oslo.

Enheten ledes av Lars N. Hjertås

Vil du diskutere et prosjekt?

Lars N. Hjertås

Distriktsleder Veidekke Entreprenør, Telemark/ Vestfold

T: +47 922 97 192

lars.hjertas@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Entreprenør - Telemark/ Vestfold

Faret 20, 3271 Larvik

T: +47 920 36 631

distrvestfold@veidekke.no

Se noen av våre