Veidekke Bygg Vestfold og Telemark

Vi bygger blant annet boliger, næringsbygg, kjøpesentre, garasjeanlegg, skoler og omsorgsboliger.


Vi er ledende i Vestfold og Telemark innenfor nybygg ombygging, boliger, mindre anleggsjobber, industriprosjekter, alle typer næringsbygg, skoler og andre offentlige prosjekter.

Vi holder til i Larvik, men er likevel en lokal entreprenør både i Telemark og Vestfold, med avdelingskontor i Bø. Vi er 72 fagarbeidere og 50 funksjonærer i distriktet.

Gjennom sammenslåingen får vi utnyttet vår samlede kompetanse enda bedre i begge fylker. Dette styrker vår posisjon i forhold til våre kunders behov innen våre forretningsområder.

Vestfold

I Vestfold bygger vi blant annet boliger, næringsbygg, kjøpesenter, garasjeanlegg, skoler og omsorgsboliger. I de senere årene har vi bygget store skolebygg som Færder og Thor Heyerdahl videregående skole. I tillegg har vi bygget flere omsorg- og helsebygg som Re omsorgsbygg, Bjønnes sykehjem og Skjerve helsehus på Nøtterøy.

På enkelte prosjekter samarbeider vi med andre enheter i Veidekke, bl.a. distriktene Buskerud og Oslo.

Telemark

I Telemark har vi historisk sett alltid betjent storindustrien i Grenlandsområdet og hatt ansvaret for oppføring av en lang rekke industrianlegg i tyngre betongkonstruksjoner. Det samme er tilfelle i dag, men vi har i tillegg betydelige oppdrag for prioriterte kunder og for offentlig sektor og boligbygging rundt om i fylket.

Enheten ledes av Lars N. Hjertås

Boligreklamasjoner

Om du har reklamasjon på boligen vi har bygget i Telemark/Vestfold, kan du benytte dette reklamasjonsskjemaet.

Før du som boligkjøper sender inn en reklamasjon, fyll ut reklamasjonsskjemaet så korrekt som mulig med de opplysningene du har. Da kan vi behandle din reklamasjon raskere og mer effektivt.

Vil du diskutere et prosjekt?

Lars N. Hjertås

Distriktsleder Veidekke Bygg Vestfold og Telemark

T: +47 922 97 192

lars.hjertas@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Bygg Vestfold og Telemark

Faret 20, 3271 Larvik

T: +47 33 30 79 79

distrvestfold@veidekke.no

Se noen av våre