Driftskontrakt Kongsvinger 0407

Drift og vedlikehold av riksveier, fylkesveier og gang- og sykkelvei langs riksveier og fylkesveier med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i Kongsvinger, Eidskog, Nord-Odal og Sør-Odal kommuner.


Driftskontrakt Kongsvinger 0407. Kontrakten gjelder for 4 år for perioden 2017 - 2021.

Kontrakten

Vår driftskontrakt omfatter drift og vedlikehold av riksveier, fylkesveier og gang- og sykkelvei langs riksveier og fylkesveier med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i Kongsvinger, Eidskog, Nord-Odal og Sør-Odal kommuner.

Veinettet

Veinettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag 752,245 km vei totalt hvorav:

  • 132,083  km  riksvei
  • 596,483 km fylkesvei
  • 23,679  km gang- og sykkelvei

Oppdraget

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av veinettet.

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Driftskontrakt Kongsvinger 0407

Gaupeveien 9, 2211 Kongsvinger

T: +47 458 61 281

kjetil.bjornerud@veidekke.no