Veidekke Bygg Buskerud - avd. Hallingdal

Veidekke Bygg Buskerud - avd. Hallingdal utfører alle typer oppdrag, fra mindre påbygg og rehabiliteringer på eneboliger og hytter til store prosjekter innen bygg og anlegg.

Vårt geografiske område strekker seg fra Noresund/Norefjell til Geilo og Hemsedal, dvs. alle kommunene i Hallingdal samt Krødsherad kommune og Nore og Uvdal kommune.

Avdelingskontoret ligger på Gol og i tillegg rigger vi kontorer på alle større byggeplasser.

Vi har kompetanse til å kalkulere, lede og utføre alle typer entreprenøroppdrag og oppdragsmengden er allsidig.

Prosjekttyper

Det kan nevnes store utbygginger innen helsesektoren, kulturbygg, omsorgsboliger og andre typer offentlige leilighetsbygg, skoler, barnehager, fritidsboliger (leilighetsbygg og hytter), forretningsbygg, kontorer, hoteller, badeanlegg, parkeringshus, høydebassenger, bruer, kulverter osv. 

Prosjektene utføres i alle typer entrepriseformer så som totalentrepriser, samspillskontrakter, hovedentrepriser og rammekontrakter.

Avdeling Hallingdal ble startet opp i 1987 med oppkjøp av et mindre entreprenørfirma, T-bygg, på Gol.  Vi var fra starten 15 ansatte med omsetning på 15 mill. kr. eks.mva.

Utviklingen har skjedd gradvis til vi i dag er Hallingdals største entreprenørfirma med 45 medarbeidere (25 håndverkere, 3 lærlinger og 17 funksjonærer) og en omsetning på 110-135 mill kr. ekskl. mva i året, litt ut fra hva slags type prosjekter vi har i ordrereserven.

Har du et byggeoppdrag? Kontakt oss for gode løsninger!

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Bygg Buskerud - avd. Hallingdal

Enden 1, 3550 GOL

T: +47 32 07 49 44

solfrid.fossly@veidekke.no

Se noen av våre