Veidekke Bygg Buskerud - A/S Valdresbygg

Valdresbygg er den ledende entreprenøren i Valdres, med høy kompetanse innenfor bygging av kontorbygg, næringsbygg, skoler og andre offentlige bygg, og har utført de største byggeprosjektene i distriktet.


Vi har også en serviceavdeling som utfører mindre oppdrag både for private og offentlige byggherrer.  Vårt marked er, som navnet tilsier i Valdres, men vi har også utført mange prosjekter i omliggende distrikter. 

Vi stiller store krav til helse, miljø og sikkerhet samt kvalifisering. Våre styringssystemer er utarbeidet av Veidekke Entreprenør AS og bygger på NS-ISO 9001.

Les mer om oss på valdresbygg.no

A/S Valdresbygg ble etablert i 1977 og er 100% eiet av Veidekke Entreprenør AS.

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Bygg Buskerud - A/S Valdresbygg

Bygdinvegen 152, 2900 Fagernes

T: +47 61 36 22 90

valdresbygg@veidekke.no