Veidekke Entreprenør - Indre Østland

Distrikt Indre Østland har Hedmark og Oppland fylker som sitt primærmarked.


Distriktet har ca. 100 ansatte og en omsetter årlig for ca. 250 MNOK.

Med våre ressurser og kompetanse både innenfor byggeplassledelse og med egne håndverkere er vi godt rustet for både store og små jobber, og utfører alle typer byggeoppdrag og mindre prosjeker.

Vi flyttet inn i nytt kontorbygg på Rudsflata 11 på Rudshøgda i slutten av 2012. Mål for bygget var energiklasse A med med 84 kWh/m2. De endelige verdiene for bygget er beregnet levert energi på 80 kWh/m2.

Vil du diskutere et prosjekt?

Geirmund Østvold

Distriktsleder Veidekke Entreprenør, Indre Østland

T: +47 62 33 17 00

geirmund.ostvold@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Entreprenør - Indre Østland

Postboks 20, 2360 Rudshøgda

Rudsflata 11

T: +47 62 33 17 00

distrostland@veidekke.no

Se noen av våre