Veidekke Bygg Buskerud

Vårt geografiske område er hele Buskerud samt også Asker, Bærum, Sande og Svelvik.


Vi utfører både nybygg, ombygging og rehabiliteringsoppdrag og vi har en bred kompetanse med spissede medarbeidere.

Tre geografiske avdelinger

Distriktet vårt består av tre avdelinger, hhv. Drammen, Hallingdal samt A/S Valdresbygg.

De aller fleste av våre prosjekter utføres i totalentreprise enten utviklet i tidlig fase sammen med kunden eller vunnet i konkurranse. I tillegg har vi prosjekter i hovedentrepriser for det offentlige.

Satsingsområder

Prosjekteringsledelse er en nøkkelkompetanse for å utnytte de muligheter som ligger i et godt samspill mellom kunde/sluttbruker, prosjekterende og vårt dyktige produksjonsapparat.

Hele prosjektteamet skal preges av tillit, åpenhet og eierskap til prosjektet, og at våre samarbeidspartnere har kompetanse og et verdigrunnlag som er til beste for prosjektet. For å oppnå dette, arbeider vi bevisst med sammensetning av team og er aktive med utviklingsarbeidet i prosjektteamene.

Veidekke Buskerud arbeider etter prosesser basert på Lean Construction tankegang, eller ”Involverende planlegging”, som vi i Veidekke kaller det. Hovedmålsetningen med dette er å redusere tapt tid og å skape flyt i produksjonen. Tilleggseffektene er et bedre totalprodukt.

Prosjekter og kunder

Vi utvikler og bygger prosjekter for både Veidekke Eiendom og eksterne kunder. Der prosjektets størrelse krever det, eller vi ønsker en spesiell kompetanse som ikke distriktet selv har, gjennomfører vi oppdragene som samarbeidsprosjekter med andre distrikter i Veidekke Entreprenør.

Distrikt Buskerud har ca. 160 ansatte, ingeniører, sivilingeniører og fagarbeidere innen betong, tømmer og branntetting, og vi omsetter årlig for ca. 6–700 MNOK eks. mva.

Vil du diskutere et prosjekt?

Gro Brathovde

Distriktsleder Veidekke Bygg Buskerud

M: +47 91 19 53 54

gro.brathovde@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Bygg Buskerud

Gråterudveien 45, 3036 Drammen

T: +47 32 26 00 00

distrbuskerud@veidekke.no

Se noen av våre