Driftskontrakt 1804 Mo

Oppdraget omfatter drift og vedlikehold av stamvei, øvrige riksveier, fylkesveier og gang- og sykkelvei langs riksveier med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i Rana-, Hemnes-, Lurøy- og Rødøy kommuner.


Driftskontrakt 1804 Mo. Kontrakten gjelder for 5 år for perioden 2012 – 2017.

Kontrakten

Oppdraget omfatter drift og vedlikehold av stamveg, øvrige riksveger, fylkesveger og gang- og sykkelveg langs riksveger med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i Rana-, Hemnes-, Lurøy- og Rødøy kommuner. Kontrakten har klimatiske utfordringer vinters tid, dette i form av mye vind og drivsnø, hurtige væromslag og 2 fjelloverganger med behov for fres.

Kontrakten gjelder for 5 år for perioden 2012 – 2017.

Veinettet

Veinettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag 681,9 km vei totalt, hvorav;

  • 167,5 km øvrig riksvei
  • 486,9 km fylkesvei
  • 27,5 km gang- og sykkelvei

167,5 km riksvei og 15,9 km riks G/S vei har vi opsjon på ett år av gangen.

Utstyr- og personell

Vi har 23 inkl brøyteroder og strategien er vinterveg. Det er stasjonert to fastsandspredere, fire freser og fire veghøvler på kontrakten. Det blir kun saltet i overgangsperioder.

I Rana er vi ni ansatte: anleggsleder, driftsleder, kontorstøtte, fem vegvoktere og en maskinkjører.

Vi leier inn personell fra våre UE’er ved behov.

Oppdraget:

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av veinettet.

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Driftskontrakt 1804 Mo

Smedveien 14, 8610 Mo i Rana

T: +47 918 64 302

lisbeth.skjelbakken@veidekke.no